Wyszukiwanie zaawansowane rezolucji Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
 

Lista rezolucji z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 74 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 1-20

Numer rezolucji Tytuł Data uchwalenia
77/CXXI/14Rezolucja Nr 77/CXXI/14 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 05 listopada 2014 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Do Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA, Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej SA, Dyrektora Zarządzającego ds. Integracji tych banków w sprawie zachowania struktury organizacyjnej banku BNP Paris Bank w Krakowie, a także rozwoju działalności i poziomu zatrudnienia w Krakowie i Małopolsce po połączeniu banków. 2014-11-05
76/CXIX/14Rezolucja Nr 76/CXIX/14 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 22 października 2014 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie udostępniania samorządowi przez Policję danych koniecznych do tworzenia Powiatowych Map Zagrożeń 2014-10-22
75/CXVII/14Rezolucja Nr 75/CXVII/14 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 8 października 2014 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Do mieszkańców, rad oraz wójtów i burmistrzów miast i gmin graniczących z Krakowem, do Sejmiku Województwa Małopolskiego, do Stowarzyszenia Gmin Małopolski W sprawie podjęcia działań skutecznie ograniczających niską emisję 2014-10-08
74/CXVII/14Rezolucja Nr 74/CXVII/14 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 8 października 2014 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Pani Ewy Kopacz Prezes Rady Ministrów w sprawie przeprowadzenia w Krakowie pilotażu zapowiedzianego w expose powrotu gabinetów dentystycznych do szkół 2014-10-08
73/CXVII/14Rezolucja Nr 73/CXVII/14 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 8 października 2014 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Do posłów , senatorów , Rządu Rzeczpospolitej, do Rad Miast Metropolitalnych Rzeczpospolitej w sprawie konieczności dokonania zmian przepisów prawa w zakresie karania sprawców aktów wandalizmu 2014-10-08
72/CXVII/14Rezolucja Nr 72/CXVII/14 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 8 października 2014 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Do posłów, senatorów, Rządu Rzeczpospolitej w sprawie konieczności dokonania zmian w zakresie ustalania standardów paliw dopuszczanych do użytkowania w Rzeczpospolitej Polskiej 2014-10-08
71/CXVII/14 Rezolucja Nr 71/CXVII/14 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 8 października 2014 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Parlamentarzystów RP, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Ministra Administracji i Cyfryzacji, Ministra Zdrowia, Ministra Środowiska oraz Prezesa UKE w sprawie zmiany przepisów prawnych dotyczących lokalizacji, budowy i funkcjonowania stacji bazowych telefonii komórkowej. 2014-10-08
70/CXVI/14Rezolucja Nr 70/CXVI/14 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 24 września 2014 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie drogi ekspresowej S7. 2014-09-24
69/CXIV/14Rezolucja Nr 69/CXIV/14 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 10 września 2014 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie, w sprawie poparcia działań Polskiego Związku Hokeja na Lodzie o organizację w Krakowie Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie Dywizji 1A. 2014-09-10
68/CXIV/14Rezolucja Nr 68/CXIV/14 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 10 września 2014 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Radnych i Zarządu Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie poparcia działań ws. odwołania od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, stwierdzającego nieważność uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego z dn. 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków. 2014-09-10
67/CXII/14Rezolucja Nr 67/CXII/14 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 9 lipca 2014 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej do Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie okresowego podwyższenia limitów cen w ramach programu "Mieszkanie dla Młodych" 2014-07-09
66/CXII/14Rezolucja Nr 66/CXII/14 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 9 lipca 2014 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustanowienia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2015 - Rokiem Jana Długosza 2014-07-09
65/CX/14Rezolucja Nr 65/CX/14 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 25 czerwca 2014 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Pani Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie finansowego wsparcie działań inwestycyjnych Panteon Narodowy 2014-06-25
64/CIX/14Rezolucja Nr 64/CIX/14 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 11 czerwca 2014 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Ministra Pracy i Spraw Społecznych Władysława Kosiniaka - Kamysza w sprawie wdrożenia programu ''Pomocy żywnościowej'' dla ubogich mieszkańców RP. 2014-06-11
63/CII/14Rezolucja Nr 63/CII/14 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 9 kwietnia 2014 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie dokonania zmiany Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2014-04-09
62/CI/14Rezolucja Nr 62/CI/14 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 1 kwietnia 2014 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Do Burmistrzów i Rad Miast Zakopanego, Myślenic, i Wójtów oraz Rad Gmin Kościeliska i Bukowiny Tatrzańskiej z wnioskiem o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie zorganizowania na terenie tych miast i gmin Zimowych Igrzysk Olimpijskich Kraków 2022. 2014-04-01
61/C/14Rezolucja Nr 61/C/14 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 26 marca 2014 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Do Wojewody Małopolskiego w sprawie pilnego wprowadzenia rozporządzenia porządkowego Wojewody w sprawie ograniczenia używania środków pirotechnicznych na terenie wyznaczonych obiektów i obszarów Miasta Krakowa. 2014-03-26
60/XCIV/13Rezolucja Nr 60/XCIV/13 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 18 grudnia 2013 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie wprowadzenia zmian legislacyjnych dotyczących art. 63a kodeksu wykroczeń 2013-12-18
59/LXXXV/13Rezolucja Nr 59/LXXXV/13 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 9 października 2013 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Ministra Kultury i Ministra Finansów Rządu Rzeczypospolitej Polskiej utrzymania w obrębie finansowania ze środków publicznych środków zapisanych w ustawie o Narodowym Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. 2013-10-09
58/LXXXI/13Rezolucja Nr 58/LXXXI/13 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 11 września 2013 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Do Posłów i Senatorów RP, do Ministra Ochrony Środowiska, do Rad Miast Metropolitalnych Rzeczpospolitej Polskiej W sprawie bardzo pilnej zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie upoważnienia gmin do samodzielnego obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami bez konieczności składania nowych deklaracji 2013-09-11


1 2 3 4 >>>