Wyszukiwanie zaawansowane rezolucji Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
 

Lista rezolucji z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 88 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 1-20

Numer rezolucji Tytuł Data uchwalenia
88/CXV/10Rezolucja Nr 88/CXV/10 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 3 listopada 2010 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie nowelizacji zapisów prawa dotyczących procedury wydawania Decyzji Warunków Zabudowy oraz doprecyzowania terminu działka sąsiednia. 2010-11-03
87/CXIV/10Rezolucja Nr 87/CXIV/10 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 20 października 2010 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Do Ministra Obrony Narodowej Pana Bogdana Klicha w sprawie przekazania gminie terenów zieleni i rekreacji należących do Skarbu Państwa będących we władaniu agencji wojskowych. 2010-10-20
86/CXIV/10Rezolucja Nr 86/CXIV/10 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 20 października 2010 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Do posłów, senatorów, Rządu Rzeczpospolitej i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie północnej obwodnicy Krakowa. 2010-10-20
85/CXIV/10Rezolucja Nr 85/CXIV/10 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 20 października 2010 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Do posłów, senatorów, Rządu Rzeczpospolitej i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie konieczności finansowania budowy trasy S7 2010-10-20
84/CXIV/10Rezolucja Nr 84/CXIV/10 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 20 października 2010 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wprowadzenia zmian ustawowych umożliwiających regulację nieprawidłowości natury geodezyjno-prawnej uniemożliwiających sprzedaż lokali. 2010-10-20
83/CVI/10Rezolucja Nr 83/CVI/10 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 25 sierpnia 2010 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Pana Aleksandra Grada Ministra Skarbu Państwa oraz do Zarządu PLL LOT S.A. 2010-08-25
82/CV/10Rezolucja Nr 82/CV/10 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 7 lipca 2010 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Rady Miasta Lwowa w sprawie uhonorowania przez nią Stepana Bandery oraz Romana Szuchewycza. 2010-07-07
81/CV/10Rezolucja Nr 81/CV/10 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 7 lipca 2010 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie działań dot. zmiany prawa w zakresie przeciwdziałania powodzi. 2010-07-07
80/CIV/10Rezolucja Nr 80/CIV/10 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 23 czerwca 2010 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Skierowaną do Ministra Infrastruktury w sprawie objęcia postępowaniem wyjaśniających decyzji Wojewody Małopolskiego dotyczącej zwrotu kamienicy przy ulicy Batorego 3 na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 2010-06-23
79/CIV/10Rezolucja Nr 79/CIV/10 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 23 czerwca 2010 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Do Ministra Obrony Narodowej w sprawie przywrócenia w Krakowie od 2011 roku Festiwalu Orkiestr Wojskowych. 2010-06-23
78/CIII/10Rezolucja Nr 78/CIII/10 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 9 czerwca 2010 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Skierowaną do instytucji i mieszkańców Krakowa uczestniczących w akcji przeciwpowodziowej. 2010-06-09
77/C/10Rezolucja Nr 77/C/10 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 12 maja 2010 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie w sprawie sytuacji ekonomicznej w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie oraz w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. 2010-05-12
76/C/10Rezolucja Nr 76/C/10 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 12 maja 2010 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie wezwania Prezesa Rady Ministrów do wystąpienia do władz Federacji Rosyjskiej o przekazanie stronie polskiej prowadzenia postępowania w sprawie katastrofy samolotu TU-154 10 kwietnia 2010 roku. 2010-05-12
75/XCV/10Rezolucja Nr 75/XCV/10 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 17 marca 2010 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Pana Donalda Tuska do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pani Prof. dr hab. Barbary Kudryckiej oraz do Wojewody Małopolskiego Pana Stanisława Kracika rezolucja w sprawie poparcia starań zmierzających do ulokowania w Krakowie siedziby Narodowego Centrum Nauki 2010-03-17
74/XCV/10Rezolucja Nr 74/XCV/10 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 17 marca 2010 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie reakcji na antyżydowskie nap[isy na pomniku w Krakowie-Płaszowie 2010-03-17
73/XCV/10Rezolucja Nr 73/XCV/10 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 17 marca 2010 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Minister Zdrowia Pani Ewy Kopacz i Marszałka Województwa Małopolskiego w sprawie przyszłości Szpitala Psychiatrycznego w Krakowie - Kobierzynie 2010-03-17
72/XCV/10Rezolucja Nr 72/XCV/10 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 17 marca 2010 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowana do: Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2010-03-17
71/XCIII/10Rezolucja Nr 71/XCIII/10 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 3 marca 2010 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie sytuacji Polaków na Białorusi. 2010-03-03
70/XCIII/10Rezolucja Nr 70/XCIII/10 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 3 marca 2010 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie uznania przywódcy Białorusi Aleksandra Łukaszenki za persona non grata w Krakowie. 2010-03-03
69/XCII/10Rezolucja Nr 69/XCII/10 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 17 lutego 2010 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej do Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstwa Zdrowia Narodowego Funduszu Zdrowia Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie ograniczenia nakładów na świadczenia zdrowotne 2010-02-17


1 2 3 4 5 >>>