Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1296 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 1-20

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
CXIX/1294/06UCHWAŁA NR CXIX/1294/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2006 r. w sprawie przyjęcia dokumentu: ''Ramowy program ochrony i rewitalizacji zespołu historyczno - krajobrazowego Twierdzy Kraków''. 2006-10-25
CXIX/1293/06UCHWAŁA NR CXIX/1293/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zmiany dotychczasowego imienia Szkoły Podstawowej nr 85 w Krakowie, os. Złotego Wieku 4 2006-10-25
CXIX/1292/06UCHWAŁA NR CXIX/1292/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2006 r. w sprawie nazwy ulicy. 2006-10-25
CXIX/1291/06UCHWAŁA NR CXIX/1291/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2006 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej do wykonania przez Gminę Miejską Kraków 2006-10-25
CXIX/1290/06UCHWAŁA NR CXIX/1290/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2006 r. w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Miasta Krakowa Panem Stanisławem Kozakiem. 2006-10-25
CXIX/1289/06UCHWAŁA NR CXIX/1289/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2006 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków, zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 757, 851, 853, 921 i 926, zmian w planie wydatków w dziale 600 - zadania priorytetowe dzielnic oraz w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). 2006-10-25
CXIX/1288/06UCHWAŁA NR CXIX/1288/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2005 r. w sprawie działań mających na celu remont nawierzchni chodnikowej na terenie Dzielnic I - XVIII Miasta Krakowa. 2006-10-25
CXIX/1287/06UCHWAŁA NR CXIX/1287/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zasad przydziału wolnych miejsc do pochowania w grobach ziemnych na Cmentarzu Rakowickim, pozyskanych w wyniku inwentaryzacji. 2006-10-25
CXIX/1286/06UCHWAŁA NR CXIX/1286/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/239/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków 2006-10-25
CXIX/1285/06UCHWAŁA NR CXIX/1285/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru u zbiegu ulic Sierpowej, Cichociemnych AK, Al. Pokoju, centrum handlowego M1 2006-10-25
CXIX/1284/06UCHWAŁA NR CXIX/1284/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2006 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu rewitalizacji i aktywizacji poprzemysłowego obszaru Zabłocia 2006-10-25
CXIX/1283/06Uchwała Nr CXIX/1283/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Górka Narodowa Zachód'' 2006-10-25
CXIX/1282/06UCHWAŁA NR CXIX/1282/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Sudół Dominikański''. 2006-10-25
CXIX/1281/06UCHWAŁA NR CXIX/1281/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości z zasobu Gminy Miejskiej Kraków na rzecz Zgromadzenia Księży Misjonarzy Św. Wincentego a?Paulo w Krakowie tytułem nieruchomości zamiennych oraz zawarcia ugody przed Komisją Majątkową w Warszawie. 2006-10-25
CXIX/1280/06UCHWAŁA NR CXIX/1280/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie w rejonie ul. Zbyszka z Bogdańca i ul. Zagłoby. 2006-10-25
CXIX/1279/06UCHWAŁA NR CXIX/1279/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu użytkowego oznaczonego symbolem L1, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w Krakowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 29. 2006-10-25
CXIX/1278/06UCHWAŁA NR CXIX/1278/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Aleksandry i ul. Podłęskiej. 2006-10-25
CXIX/1277/06UCHWAŁA NR CXIX/1277/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkami usługowo - magazynowymi, położonymi w Krakowie przy ul. Wodnej nr 21. 2006-10-25
CXIX/1276/06UCHWAŁA NR CXIX/1276/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2006 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na rok 2007. 2006-10-25
CXIX/1275/06UCHWAŁA NR CXIX/1275/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2006 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia ''Zdrowy Kraków 2007 - 2009''. 2006-10-25


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 >>>