Wyszukiwanie zaawansowane rezolucji Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
 

Lista rezolucji z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 75 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 1-20

Numer rezolucji Tytuł Data uchwalenia
75/CXXIII/02Rezolucja Nr 75/CXXIII/02 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 9 października 2002 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Do Komendanta Głównego Policji w sprawie Stanowiska Wspomagania Dowodzenia. 02/10/09
74/CXXIII/02Rezolucja Nr 74/CXXIII/02 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 9 października 2002 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Rada Miasta Krakowa apeluje do krakowskich parlamentarzystów o wystąpienie z inicjatywą ustawodawczą dotyczącą stworzenia podstaw prawnych do uchwalania przez samorząd zasad umieszczania reklam i elementów wystroju na zabytkowych obszarach miast. 02/10/09
73/CXXI/02Rezolucja Nr 73/CXXI/02 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 25 września 2002 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Do Wojewody Małopolskiego w sprawie niedostatecznej struktury Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie. 02/09/25
72/CXVIII/02Rezolucja Nr 72/CXVIII/02 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 10 lipca 2002 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zmiany statusu prawnego lotniska Kraków- Balice. 02/07/10
71/CXVII/02Rezolucja Nr 71/CXVII/02 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 3 lipca 2002 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie przepisów antykorupcyjnych w ustawach samorządowych. 02/07/03
70/CXVII/02Rezolucja Nr 70/CXVII/02 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 3 lipca 2002 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zredukowania zakresu instytucji ławnika . 02/07/03
69/CXVI/02Rezolucja Nr 69/CXVI/02 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 26 czerwca 2002 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie Radia Blue FM. 02/06/26
68/CXIII/02Rezolucja Nr 68/CXIII/02 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 22 maja 2002 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zabezpieczenia środków na bieżącą obsługę fotoradarów. 02/05/22
67/CVII/02Rezolucja Nr 67/CVII/02 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 17 kwietnia 2002 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie odsłonięcia pomnika Orląt Lwowskich. 02/04/17
66/CVI/02Rezolucja Nr 66/CVI/02 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 3 kwietnia 2002 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Rada Miasta Krakowa domaga się od rządu RP, renegocjacji z Unią Europejską podstawowej stawki podatku VAT w budownictwie. 02/04/03
65/CVI/02Rezolucja Nr 65/CVI/02 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 3 kwietnia 2002 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie produktów leczniczych będących przedmiotem pomocy humanitarnej. 02/04/03
64/CVI/02Rezolucja Nr 64/CVI/02 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 3 kwietnia 2002 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Do Ministra Infrastruktury oraz do Wojewody Małopolskiego w związku ze zbliżającą się wizytą w naszym Mieście Ojca Świętego. 02/04/03
63/CVI/02Rezolucja Nr 63/CVI/02 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 3 kwietnia 2002 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Rządu RP i PKP w sprawie inwestycji Krakowskie Centrum Komunikacyjne i ?Nowe Miasto?. 02/04/03
62/CV/02Rezolucja Nr 62/CV/02 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 20 marca 2002 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w trosce o dobro najuboższych mieszkańców Krakowa, Rada Miasta Krakowa przedstawia swoje stanowisko w sprawie niewystarczających środków z budżetu państwa przekazywanych na realizację zadań pomocy społecznej. 02/03/21
61/CV/02Rezolucja Nr 61/CV/02 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 20 marca 2002 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie: środków inwestycyjnych na budowę III Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego. 02/03/20
60/CIV/02Rezolucja Nr 60/CIV/02 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 13 marca 2002 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie Domu Legionistów na Krakowskich Oleandrach. 02/03/13
59/CIII/02Rezolucja Nr 59/CIII/02 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 6 marca 2002 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie likwidacji oddziałów terenowych telewizji publicznej. 02/03/06
58/XCIX/02Rezolucja Nr 58/XCIX/02 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 6 lutego 2002 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie zapewnienia funkcjonowania Huty im. Tadeusza Sendzimira S.A. w Krakowie 02/02/06
57/XCVIII/02Rezolucja Nr 57/XCVIII/02 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 23 stycznia 2002 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie zwiększenia finansowania Kampusu UJ (do Sejmu RP) 02/01/23
56/XCV/01Rezolucja Nr 56/XCV/01 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 19 grudnia 2001 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie zaprzestania ograniczania nakładów na ochronę zdrowia. 01/12/19


1 2 3 4 >>>

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BEATA KOWALÓWKA - DYREKTOR KANCELARII
Osoba publikująca:
KONRAD SZUBA
Data wytworzenia:
2002-11-04
Data publikacji:
2003-07-01
Data aktualizacji:
2019-05-21