Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1050 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 1-20

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
CXIX/1049/98UCHWAŁA NR CXI/1049/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 maja 1998 r. w sprawie zapobiegania przestępczości i agresji wśród dzieci i młodzieży. 1998-05-21
CXVI/1048/98UCHWAŁA NR CXVIII/1048/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie kierunków działania Zarządu Miasta Krakowa w zakresie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. 1998-05-20
CXVI/1047/98UCHWAŁA NR CXVII/1047/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na 1998 rok (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych - LII). 1998-05-20
CXVI/1046/98UCHWAŁA NR CXVII/1046/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie nadania imienia samorządowemu XXXI Liceum Ogólnokształcącemu w Krakowie przy ul. Zakątek 2. 1998-05-20
CXVI/1045/98UCHWAŁA NR CXVII/1045/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie nadania imienia samorządowemu Zespołowi Szkół Ekonomicznych Nr 3 w Krakowie ul. Miechowity 6. 1998-05-20
CXVI/1044/98UCHWAŁA NR CXVII/1044/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie nadania imienia samorządowej Szkole Podstawowej Nr 155 w Krakowie os. II Pułku Lotniczego bl. 21. 1998-05-20
CXVI/1043/98UCHWAŁA NR CXVII/1043/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Kraków a Spółdzielnią Mieszkaniową „ Ruczaj - Zaborze” 1998-05-20
CXVI/1042/98UCHWAŁA NR CXVII/1042/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Krakowa. 1998-05-20
CXVI/1041/98UCHWAŁA NR CXVII/1041/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie skierowania do Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. 1998-05-20
CXVI/1040/98UCHWAŁA NR CXVII/1040/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 1998 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i wypłacania diet dla przewodniczących zastępców członków Zarządów Dzielnic oraz członków Rad Dzielnic. 1998-05-20
CXVI/1039/98UCHWAŁA NR XCVII/1039/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 1998 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/220/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 czerwca 1995 r. w sprawie prowadzenia handlu okrężnego w Krakowie. 1998-05-20
CXVI/1038/98UCHWAŁA NR CXVII/1038/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie nadania statutów samorządowym żłobkom Gminy Kraków. 1998-05-20
CXVI/1037/98UCHWAŁA NR CXVII/1037/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie rozpatrzenia protestów nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru OLSZA. 1998-05-20
CXVI/1036/98UCHWAŁA NR CXVI/1036/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 maja 1998 r. w sprawie odwołania Zarządu Miasta Krakowa. 1998-05-14
CXVI/1035/98UCHWAŁA NR CXVI/1035/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 1998 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LXXVIII/412/97 Rady Dzielnicy XIII Miasta Krakowa z dnia 4 listopada 1997 r. 1998-05-08
CXVI/1034/98UCHWAŁA NR CXVI/1034/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 1998 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Kraków a Spółdzielnią Mieszkaniową „ Ziemi Krakowskiej” w Krakowie ul. Solskiego 1. 1998-05-08
CXVI/1033/98UCHWAŁA NR CXVI/1033/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 1998 r. w sprawie wniosku do Wojewody Krakowskiego. 1998-05-08
CXVI/1032/98UCHWAŁA NR CXVI/1032/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 1998 r. w sprawie wniosku do Wojewody Krakowskiego. 1998-05-08
CXVI/1031/98UCHWAŁA NR CXVI/1031/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 1998 r. w sprawie zamiany działek pomiędzy osobami fizycznymi a Gminą Kraków. 1998-05-08
CXVI/1030/98UCHWAŁA NR CXVI/1030/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 1998 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do Rad Dzielnic oraz w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Dzielnic w roku 1998. 1998-05-08


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 >>>