Wyszukiwanie zaawansowane rezolucji Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
 

Lista rezolucji z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 604 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 1-20

Numer rezolucji Tytuł Data uchwalenia
67/XLV/20Rezolucja Nr 67/XLV/20 Rezolucja Rady Miasta Krakowa Z dnia 16 września 2020 r. Skierowana do Pana Mariana Banasia Prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz Pana Łukasza Kmity Wojewody Małopolskiego. 2020-09-16
66/XLV/20Rezolucja Nr 66/XLV/20 Rezolucja Rady Miasta Krakowa z dnia 16 września 2020 r. skierowana do Prezydenta Miasta Krakowa Prof. Jacka Majchrowskiego w sprawie powołania społecznego pełnomocnika Prezydenta do spraw mieszkańców pochodzenia białoruskiego. 2020-09-16
65/XLV/20Rezolucja Nr 65/XLV/20 Rezolucja Rady Miasta Krakowa z dnia 16 września 2020 r. skierowana do Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie zasadności sprzedaży działek na tzw. Srebrnej Polanie w Mistrzejowicach. 2020-09-16
64/XLV/20Rezolucja Nr 64/XLV/20 Rezolucja Rady Miasta Krakowa z dnia 16 września 2020 r. skierowana do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zakazu prezentowania obrazów o drastycznej treści na terenie Parku Kulturowego Stare Miasta. 2020-09-16
63/XLV/20Rezolucja Nr 63/XLV/20 Rezolucja Rady Miasta Krakowa z dnia 16 września 2020 r. skierowana do Prezydenta RP, Rządu i Parlamentu Polskiego w sprawie szczepień na grypę. 2020-09-16
62/XLIV/20Rezolucja Nr 62/XLIV/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przyspieszenia prac legislacyjnych nad ustawą dotyczącą gospodarki odpadami. 2020-08-27
61/XLIV/20Rezolucja Nr 61/XLIV/20 Rady Miasta Krakowa podjęta dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie niewypowiadania ratyfikowanej przez Polskę Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. 2020-08-27
60/XLIV/20 Rezolucja Nr 60/XLIV/20 Rady Miasta Krakowa podjęta dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany systemu finansowania zadań publicznych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 2020-08-27
59/XLIV/20Rezolucja Nr 59/XLIV/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie środków finansowych na budowę przystanków obsługujących Szybką Kolej Aglomeracyjną w Krakowie . 2020-08-27
58/XLII/20REZOLUCJA nr 58/XLII/20 Rady Miasta Krakowa Do Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego i Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie Grzegorza Fitasa w sprawie: likwidacji oddziału przeszczepu nerek w Szpitalu im. Jana Pawła II. 2020-07-08
57/XLII/20Rezolucja nr 57/XLII/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2020 r. skierowana do Prezydenta Miasta Krakowa Profesora Jacka Majchrowskiego w sprawie przywrócenia zajęć dodatkowych w przedszkolach samorządowych od września 2020. 2020-07-08
56/XLII/20 REZOLUCJA Nr 56/XLII/20 Rady Miasta Krakowa w sprawie wsparcia transportu zbiorowego w Krakowie. 2020-07-08
55/XLII/20Rezolucja Nr 55/XLII/20 Rady Miasta Krakowa Podjęta w dniu 8 lipca 2020 r. Do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie utworzenia parku przy ul. Dekerta 15. 2020-07-08
54/XLII/20Rezolucja nr 54/XLII/20 Rady Miasta Krakowa podjęta dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie przywrócenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków priorytetu dla transportu publicznego. 2020-07-08
53/XLII/20Rezolucja nr 53/XLII/20 Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla działek 122/4 i 122/23 obręb 49 Nowa Huta. 2020-07-08
52/XLI/20Rezolucja Nr 52/XLI/20 Rada Miasta Krakowa~ zebrana na sesji w dniu 10 czerwca 2020 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego w sprawie: przywrócenia ruchu jednokierunkowego, w kierunku od Alej Trzech Wieszczów do ul. Piastowskiej, na całej długości Alei 3 Maja. 2020-06-10
51/XLI/20Rezolucja nr 51/XLI/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2020 r. skierowana do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie organizacji ruchu. 2020-06-10
Nr 48/XL/20Rezolucja Nr 48/XL/20 Rady Miasta Krakowa Z dnia 20 maja 2020 r. skierowana do Rządu, Parlamentu Polskiego oraz Ministra Klimatu Michała Kurtyki. w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2020-05-20
50/XL/20Rezolucja Nr 50/XL/20 Rady Miasta Krakowa Podjęta w dniu 20 maja 2020 r. do Premiera i Rządu o wprowadzenie sektorowej Tarczy Antykryzysowej dla Turystyki. 2020-05-20
49/XL/20Rezolucja Nr 49/XL/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 2020 r. skierowana do Prezydenta RP, Rady Ministrów RP oraz posłów i senatorów RP w sprawie realizacji zadań wieloletnich w ramach Budżetu Obywatelskiego. 2020-05-20


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >>>
 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-21 09:44:32
KONRAD SZUBA
 Edycja
2018-03-28 12:29:49
MARTA KUCHARYK
 Edycja
2018-03-28 12:04:48
PAWEŁ JASIOŁEK
 Edycja
2016-04-20 14:30:49
PAWEŁ JASIOŁEK
 Edycja
2010-11-15 08:43:11
JOANNA CHMURA
 Edycja
2010-11-15 08:42:54
JOANNA CHMURA
 Edycja
2009-03-12 11:52:35
RUSNARCZYK MAGDALENA
 Edycja
2009-03-12 11:52:18
RUSNARCZYK MAGDALENA
 Edycja