Wyszukiwanie zaawansowane rezolucji Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
 

Lista rezolucji z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 595 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 1-20

Numer rezolucji Tytuł Data uchwalenia
58/XLII/20REZOLUCJA nr 58/XLII/20 Rady Miasta Krakowa Do Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego i Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie Grzegorza Fitasa w sprawie: likwidacji oddziału przeszczepu nerek w Szpitalu im. Jana Pawła II. 2020-07-08
57/XLII/20Rezolucja nr 57/XLII/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2020 r. skierowana do Prezydenta Miasta Krakowa Profesora Jacka Majchrowskiego w sprawie przywrócenia zajęć dodatkowych w przedszkolach samorządowych od września 2020. 2020-07-08
56/XLII/20 REZOLUCJA Nr 56/XLII/20 Rady Miasta Krakowa w sprawie wsparcia transportu zbiorowego w Krakowie. 2020-07-08
55/XLII/20Rezolucja Nr 55/XLII/20 Rady Miasta Krakowa Podjęta w dniu 8 lipca 2020 r. Do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie utworzenia parku przy ul. Dekerta 15. 2020-07-08
54/XLII/20Rezolucja nr 54/XLII/20 Rady Miasta Krakowa podjęta dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie przywrócenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków priorytetu dla transportu publicznego. 2020-07-08
53/XLII/20Rezolucja nr 53/XLII/20 Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla działek 122/4 i 122/23 obręb 49 Nowa Huta. 2020-07-08
52/XLI/20Rezolucja Nr 52/XLI/20 Rada Miasta Krakowa~ zebrana na sesji w dniu 10 czerwca 2020 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego w sprawie: przywrócenia ruchu jednokierunkowego, w kierunku od Alej Trzech Wieszczów do ul. Piastowskiej, na całej długości Alei 3 Maja. 2020-06-10
51/XLI/20Rezolucja nr 51/XLI/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2020 r. skierowana do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie organizacji ruchu. 2020-06-10
Nr 48/XL/20Rezolucja Nr 48/XL/20 Rady Miasta Krakowa Z dnia 20 maja 2020 r. skierowana do Rządu, Parlamentu Polskiego oraz Ministra Klimatu Michała Kurtyki. w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2020-05-20
50/XL/20Rezolucja Nr 50/XL/20 Rady Miasta Krakowa Podjęta w dniu 20 maja 2020 r. do Premiera i Rządu o wprowadzenie sektorowej Tarczy Antykryzysowej dla Turystyki. 2020-05-20
49/XL/20Rezolucja Nr 49/XL/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 2020 r. skierowana do Prezydenta RP, Rady Ministrów RP oraz posłów i senatorów RP w sprawie realizacji zadań wieloletnich w ramach Budżetu Obywatelskiego. 2020-05-20
47/XXXIX/20Rezolucja Nr 47/XXXIX/20 Rezolucja Rady Miasta Krakowa z dnia 29 kwietnia 2020 r. skierowana do Prezydenta Miasta Krakowa Prof. Jacka Majchrowskiego w sprawie powołania zespołu zadaniowego do walki ze skutkami koronawirusa. 2020-04-29
46/XXXIX/20REZOLUCJA Nr 46/XXXIX/20 Rady Miasta Krakowa do Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego. w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Miasta Krakowa 2020-04-29
45/XXXVI/20Rezolucja Nr 45/XXXVI/20 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 26 lutego 2020 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Województwa Małopolskiego, do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przyspieszenia działań zmierzających do zwiększenia obsługi komunikacyjnej na terenie Krakowa przez Szybką Kolej Aglomeracyjną. 2020-02-26
44/XXXVI/20Rezolucja Nr 44/XXXVI/20 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 26 lutego 2020 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Marszałka Województwa Małopolskiego oraz do Prezesa Kolei Małopolskich w sprawie uruchomienia stałych połączeń pasażerskich Szybką Koleją Aglomeracyjną na trasie Kraków Główny - Batowice - Kraków Nowa Huta. 2020-02-26
43/XXXVI/20Rezolucja Nr 43/XXXVI/20 Rezolucja Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. skierowana do Posłów i Senatorów z Krakowa w sprawie ustawowych zmian legislacyjnych dotyczących opłat za korzystanie z przystanków i dworców autobusowych. 2020-02-26
42/XXXV/20Rezolucja nr 42/XXXV/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lutego 2020 r. skierowana do Prezesa Rady Ministrów. Rada Miasta Krakowa apeluje do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie działań, celem stworzenia ogólnopolskiej strategii wychodzenia z kryzysu bezdomności. 2020-02-12
41/XXXV/20Rezolucja nr 41/XXXV/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lutego 2020 r. skierowana do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie stworzenia programu skierowanego do dorosłych osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów, mieszkańców Krakowa, który w formie zniżek, ulg, preferencji i uprawnień, pozwoli tym osobom korzystać z oferty miejskich basenów nieodpłatnie 2020-02-12
40/XXXV/20Rezolucja Nr 40/XXXV/20 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 12 lutego 2020 r. uchwala niniejszą rezolucję skierowaną do Prezydenta RP, Rady Ministrów RP oraz posłów i senatorów RP o zmianę zasad odprowadzania podatku VAT z tytułu sprzedaży petard hukowych poprzez wprowadzenie tzw. hukowego. 2020-02-12
39/XXXV/20Rezolucja Nr 39/XXXV/20 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 12 lutego 2020 r. uchwala niniejszą rezolucję skierowaną do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie bieżącego udostępniania mieszkańcom aktualnych informacji na temat realizacji wszystkich zadań finansowanych z budżetu miasta Krakowa w postaci Otwartego Katalogu Zadań. 2020-02-12


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>