Wyszukiwanie zaawansowane rezolucji Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.



Kadencje:
 

Lista rezolucji z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 562 rekordów odpowiadających zapytaniu.



Rekordy: 1-20

Numer rezolucji Tytuł Data uchwalenia
25/XXIV/19REZOLUCJA Nr 25/XXIV/19 Rady Miasta Krakowa podjęta dnia 11 września 2019 r. skierowana do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów w sprawie zniesienia ?janosikowego? . 2019-09-11
24/XXIV/19REZOLUCJA Nr 24/XXIV/19 Rady Miasta Krakowa podjęta dnia 11 września 2019 r. skierowana do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów w sprawie ?janosikowego w oświacie? 2019-09-11
23/XXIII/19REZOLUCJA Nr 23/XXIII/19 Rady Miasta Krakowa podjęta dnia 28 sierpnia 2019 r. Skierowana do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie podjęcia działań skutkujących rozwiązaniem kwestii zadłużenia klubu sportowego Wisła Kraków SA w stosunku do Gminy Miejskiej Kraków. 2019-08-28
22/XXII/19REZOLUCJA Nr 22/XXII/19 Rady Miasta Krakowa podjęta w dniu 17 lipca 2019 r. do Rady Ministrów w sprawie organizacji w Krakowie Igrzysk Europejskich. 2019-07-17
21/XXII/19Rezolucja Nr 21/XXII/19 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 17 lipca 2019 roku uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Marszałka Senatu RP oraz Senatorów Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie nowelizacji przepisów Ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1225, zwana Megaustawą Telekomunikacyjną). 2019-07-17
20/XXII/19REZOLUCJA Nr 20/XXII/19 Rady Miasta Krakowa podjęta w dniu 17 lipca 2019 r. Skierowana do Prezydenta RP, Sejmu RP i Rady Ministrów w sprawie kształcenia uczniów niepełnosprawnych. 2019-07-17
19/XIX/19REZOLUCJA Nr 19/XIX/19 do Rady Ministrów i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Rady Miasta Krakowa Podjęta w dniu 26 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyjątkowego stanu klimatycznego. 2019-06-26
18/XVIII/19REZOLUCJA Nr 18/XVIII/19 DO PREZESA RADY MINISTRÓW, RZĄDU, MINISTRA INFRASTRUKTURY I SEJMU RP Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany ustawy o drogach publicznych. 2019-06-12
17/XVIII/19REZOLUCJA Nr 17/XVIII/19 Rady Miasta Krakowa podjęta dnia 12 czerwca 2019 r. skierowana do Parlamentu i Rządu Polskiego w sprawie ''Inicjatywy 96''. 2019-06-12
16/XVI/19Rezolucja Nr 16/XVI/19 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 22 maja 2019 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do i Pana Jean Claude JUNCKERA Przewodniczącego Komisji Europejskiej w sprawie podjęcia decyzji zmieniających niekorzystne rozwiązania prawne obowiązujące w Unii Europejskiej w zakresie polityki klimatycznej i energetycznej dla przedsiębiorstw z branż energochłonnych, w tym także dla huty ArcelorMittal w Krakowie 2019-05-22
14/XVI/19Rezolucja Nr 14/XVI/19 DO PREZESA RADY MINISTRÓW, RZĄDU, MINISTRA INFRASTRUKTURY I SEJMU RP Rady Miasta Krakowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany ustawy o drogach publicznych. 2019-05-22
13/XV/19REZOLUCJA Nr 13/XV/19 Rady Miasta Krakowa w sprawie wszczęcia kontroli w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Krakowie. 2019-05-08
12/XV/19REZOLUCJA Nr 12/XV/19 Rady Miasta Krakowa podjęta dnia 8 maja 2019 r. skierowana do Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego. 2019-05-08
11/XV/19Rezolucja Nr 11/XV/19 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 8 maja 2019 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Premiera RP Pana Mateusza Morawieckiego w sprawie dramatycznej sytuacji finansowej krakowskich szpitali miejskich, działających na prawach szpitali powiatowych. 2019-05-08
10/XV/19REZOLUCJA Nr 10/XV/19 Rady Miasta Krakowa Podjęta w dniu 8 maja 2019 r. do Ministra Infrastruktury w sprawie rozpoczęcia prac nad uregulowaniem statusu hulajnóg elektrycznych 2019-05-08
9/XIII/19Rezolucja Nr 9/XIII/19 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 10 kwietnia 2019 r. uchwala niniejszą rezolucję skierowaną do Ministra Zdrowia w sprawie poparcia starań Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego o odzyskanie skrzydła szpitala na potrzeby tej placówki 2019-04-10
8/XIII/19Rezolucja Nr 8/XIII/19 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 10 kwietnia 2019 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego Pana Zbigniewa Ziobro oraz do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego. w sprawie: wyrażenia poparcia dla protestu pracowników krakowskiego wymiaru sprawiedliwości oraz poparcia krakowskiego środowiska sędziowskiego w zakresie działań mających na celu ochronę niezależności sądów i niezawisłości sędziów. 2019-04-10
7/XII/19Rezolucja Nr 7/XII/19 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 27 marca 2019 r. uchwala niniejszą rezolucję skierowaną do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych dla nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami o 1000 zł z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r. 2019-03-27
6/XII/19Rezolucja Nr 6/XII/19 REZOLUCJA Rady Miasta Krakowa skierowana do Premiera RP Pana Mateusza Morawieckiego. 2019-03-27
5/XII/19REZOLUCJA Nr 5/XII/19 Rady Miasta Krakowa Podjęta z dnia 27 marca 2019 r. do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wprowadzenia 10-groszej kaucji zwrotnej za plastikowe butelki. 2019-03-27


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>>