Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 776 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 1-20

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
CXIV/777/94UCHWAŁA NR CXIV/777/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 maja 1994 r. w sprawie ustanowienia fundacji pod nazwą „ Fundacja Copernicanum Cracoviense” 1994-05-27
CXIV/776/94UCHWAŁA NR CXIV/776/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 maja 1994 r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa. 1994-05-27
CXIV/775/94UCHWAŁA NR CXIV/775/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 maja 1994 r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa. 1994-05-27
CXV/770/94UCHWAŁA NR CXV/770/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 maja 1994 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIII/547/93. 1994-05-26
CXII/774/94UCHWAŁA NR CXIII/774/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 maja 1994 r. w sprawie zaliczenia ciągu dróg: Modrzewskiego nowa tunel W-Z Warszawska nowa - do dróg wojewódzkich i zmiany kategorii Al. Solidarności. 1994-05-26
CXII/773/94UCHWAŁA NR CXIII/773/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 maja 1994 r. w sprawie przejęcia przez Miasto Ośrodka Kultury Huty im. Tadeusza Sendzimira. 1994-05-26
CXII/772/94UCHWAŁA NR CXIII/772/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 maja 1994 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIV/551/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 czerwca 1993 r. w sprawie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży na terenie przedszkoli i szkół podstawowych w związku z możliwością uzyskania przez te placówki dochodów na środki specjalne. 1994-05-26
CXII/771/94UCHWAŁA NR CXIII/771/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 maja 1994 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki położonej w Krakowie przy ul. Szerokiej 6 na rzecz Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Krakowie i sprzedaży położonego na tej działce budynku. 1994-05-26
CXV/769/94UCHWAŁA NR CXV/769/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 1994 r. w sprawie nadania Orkiestrze Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Krakowie honorowego tytułu Orkiestry Dętej Stołecznego-Królewskiego Miasta Krakowa. 1994-05-25
CXV/768/94UCHWAŁA NR CXV/768/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 1994 r. w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury: Orkiestra Stołecznego-Królewskiego Miasta Krakowa ''Sinfonietta Cracovia''. 1994-05-25
CXV/767/94UCHWAŁA NR CXV/767/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 1994 r. w sprawie sprzedaży budynku położonego przy ul. Izaaka nr 7 w Krakowie z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste działki zabudowanej tym budynkiem. 1994-05-25
CXV/766/94UCHWAŁA NR CXV/766/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 1994 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki położonej w Krakowie przy ul. Józefa 19 na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i sprzedaży położonego na tej działce budynku. 1994-05-25
CXV/765/94UCHWAŁA NR CXV/765/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 1994 r. w sprawie wniosku do Wojewody Krakowskiego. 1994-05-25
CXV/764/94UCHWAŁA NR CXV/764/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 1994 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste udziału w działce położonej w Krakowie przy ul. Kanoniczej 17 na rzecz Muzeum Narodowego w Krakowie i sprzedaży udziału w położonym na tej działce budynku. 1994-05-25
CXV/763/94UCHWAŁA NR CXV/763/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 1994 r. w sprawie zamiany działek pomiędzy Gminą Kraków a Małopolsko-Śląską Spółdzielnią Pracy „ Mlek-Pol” w Krakowie ul. Friedlaina 4/6. 1994-05-25
CXV/762/94UCHWAŁA NR CXV/762/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 1994 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na 1994 rok. 1994-05-25
CXV/761/94UCHWAŁA NR CXV/761/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 1994 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat działki położonej przy ul. Srebrnych Orłów w trybie bezprzetargowym na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej dla osób niepełnosprawnych „ WENUS” w Krakowie. 1994-05-25
CXIII/758/94UCHWAŁA NR CXIII/758/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 1994 r. w sprawie polityki rozwoju przestrzennego i ochrony środowiska Miasta Krakowa. 1994-05-20
CXII/760/94UCHWAŁA NR CXIII/760/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 1994 r. w sprawie przystąpienia do fundacji pod nazwą „ Fundacja Opieki nad Pomnikiem Pamięci Narodowej” . 1994-05-20
CXII/759/94UCHWAŁA NR CXIII/759/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 1994 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. 1994-05-20


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 >>>