Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 981-1000

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
XLVII/371/00UCHWAŁA NR XLVII/371/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 kwietnia 2000 r. w sprawie w budżecie miasta Krakowa na rok 2000. 2000-04-05
XLVII/372/00UCHWAŁA NR XLVII/372/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 kwietnia 2000 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2000. (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej na zadania inwestycyjne uznane przez dzielnice za priorytetowe). 2000-04-05
XLVII/373/00UCHWAŁA NR XLVII/373/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 kwietnia 2000 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2000. (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 70 79 83 i 86 oraz GFOŚiGW). 2000-04-05
XLVII/374/00UCHWAŁA NR XLVII/374/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 kwietnia 2000 r. w sprawie medalu pamiątkowego „ Kraków 2000” 2000-04-05
XLVII/375/00UCHWAŁA NR XLVII/375/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 kwietnia 2000 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Promocji Współpracy i Informacji Rady Miasta Krakowa. 2000-04-05
XLVIII/376/00UCHWAŁA NR XLVIII/376/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi oraz w sprawie stref taryfowych dla taksówek na terenie Miasta Krakowa. 2000-04-26
XLVIII/377/00UCHWAŁA NR XLVIII/377/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/253/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 listopada 1999 r. 2000-04-26
XLVIII/378/00UCHWAŁA NR XLVIII/378/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 35 w Krakowie ul. Limanowskiego 60/62. 2000-04-26
XLVIII/379/00UCHWAŁA NR XLVIII/379/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 16 w Krakowie ul. Konarskiego 2. 2000-04-26
XLVIII/380/00UCHWAŁA NR XLVIII/380/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 34 w Krakowie przy ul. kpt. Andrzeja Potebni 7. 2000-04-26
XLVIII/381/00UCHWAŁA NR XLVIII/381/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie zawarcia porozumień w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności. 2000-04-26
XLVIII/382/00UCHWAŁA NR XLVIII/382/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2000 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej na zadania inwestycyjne uznane przez dzielnice za priorytetowe). 2000-04-26
XLVIII/383/00UCHWAŁA NR XLVIII/383/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie kierunków działania dla Zarządu Miasta Krakowa dotyczących pomocy finansowej dla RKS "Garbarnia". 2000-04-26
XLVIII/384/00UCHWAŁA NR XLVIII/384/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu dla Rad Dzielnic Miasta Krakowa w roku 2000. 2000-04-26
XV/115/99UCHWAŁA NR XV/115/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie przyznania Srebrnego Medalu "Cracoviae Merenti" Panu Profesorowi Jerzemu Nowosielskiemu 1999-04-14
XV/116/99UCHWAŁA NR XV/116/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie wniosku o umorzenie opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej 1999-04-14
XV/117/99UCHWAŁA NR XV/117/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie wniosku do Wojewody Małopolskiego. 1999-04-14
XV/118/99UCHWAŁA NR XV/118/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału na obszarze RP-2 Wola Justowska i RP-10 Wola Justowska 1999-04-14
XV/119/99UCHWAŁA NR XV/119/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie zamiany działek pomiędzy osobą fizyczną a Gminą Kraków. 1999-04-14
XV/120/99UCHWAŁA NR XV/120/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie zamiany działek pomiędzy osobą fizyczną a Gminą Kraków. 1999-04-14


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>