Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 821-840

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
LVII/456/00UCHWAŁA NR LVII/456/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie nazw ulic. 2000-07-12
LVII/455/00UCHWAŁA NR LVII/455/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie nazw ulic. 2000-07-12
LVII/454/00UCHWAŁA NR LVII/454/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci dofinansowania do opłat mieszkaniowych. 2000-07-12
LVII/453/00UCHWAŁA NR LVII/453/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania tych opłat. 2000-07-12
LVII/452/00UCHWAŁA NR LVII/452/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie wyboru Pana Bogumiła Nowickiego na stanowisko Wiceprezydenta Miasta Krakowa. 2000-07-12
LVII/451/00UCHWAŁA NR LVII/451/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Krakowa. 2000-07-12
LVII/450/00UCHWAŁA NR LVII/450/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa. 2000-07-12
LVII/449/00UCHWAŁA NR LVII/449/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Pani Ewy Kułakowskiej-Bojęś i zwolnienia Jej z pełnienia obowiązków Wiceprezydenta Miasta Krakowa. 2000-07-12
LVI/448/00UCHWAŁA NR LVI/448/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2000 r. w sprawie nazwy ulicy. 2000-07-05
LVI/447/00UCHWAŁA NR LVI/447/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2000 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa. 2000-07-05
LVI/446/00UCHWAŁA NR LVI/446/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2000 r. w sprawie określenia kierunków działania Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Krakowie. 2000-07-05
LV/445/00UCHWAŁA NR LV/445/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2000 (dot. zwiększenia planu dochodów zwiększenia planu wydatków w działach: 70 79 86 oraz zmian wydatków w działach: 79 88). 2000-06-28
LV/444/00UCHWAŁA NR LV/444/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2000 (dot. przeniesienia środków z rezerw celowych na: program poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa „ Bezpieczny Kraków” zadania inwestycyjne uznane przez dzielnice za priorytetowe oraz zmian w wydatkach w działach: 50 70 74 79 87 89 93 – zadania Dzielnic). 2000-06-28
LV/443/00UCHWAŁA NR LV/443/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie założenia Gimnazjum nr 73 prowadzącego oddziały przysposabiające do pracy założenia Gimnazjum nr 1 dla Dorosłych oraz utworzenia Zespołu Szkół nr 1 w skład którego wejdą ww. szkoły oraz Technikum Kolejowe z siedzibą przy ul. Ułanów 3 w Krakowie. 2000-06-28
LV/442/00UCHWAŁA NR LV/442/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie nadania w statutu dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie. 2000-06-28
LV/441/00UCHWAŁA NR LV/441/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXXVI/745/97 z dnia 16 kwietnia 1997 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi w których znajduje się jeden lokal. 2000-06-28
LV/440/00UCHWAŁA NR LV/440/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr CVI/980/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 lutego 1998 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kraków 2000-06-28
LV/439/00UCHWAŁA NR LV/439/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Przewodniczącego Zarządu. 2000-06-28
LV/438/00UCHWAŁA NR LV/438/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie wystąpienia przez Miasto Kraków ze Spółki „ Krakowskie Centrum Komunikacyjne” – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ul. Mogilska 1. 2000-06-28
LV/437/00UCHWAŁA NR LV/437/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w zasobach Powszechnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. na terenie Miasta Krakowa. 2000-06-28


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>