Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 821-840

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
XLV/346/00UCHWAŁA NR XLV/346/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 marca 2000 r. w sprawie wystąpienia na drogę sądową w związku z brakiem finansowania przez budżet państwa zadań zleconych z pomocy społecznej. 2000-03-08
XLV/349/00UCHWAŁA NR XLV/349/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 marca 2000 r. w sprawie ustalenia głównych celów wydatkowania środków z budżetu Miasta w formie dotacji na zadania publiczne w dziedzinie kultury oraz przyjęcia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych Miasta Krakowa w dziedzinie kultury. 2000-03-08
XLV/348/00UCHWAŁA NR XLV/348/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 marca 2000 r. w sprawie utworzenia wspólnie z Województwem Małopolskim instytucji kultury: Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. 2000-03-08
XLIV/345/00UCHWAŁA NR XLIV/345/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2000. 2000-02-23
XLIV/342/00UCHWAŁA NR XLIV/342/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Środowiskowy Dom Samopomocy w Krakowie os. Młodości 8 w jednostkę budżetową. 2000-02-23
XLIV/343/00UCHWAŁA NR XLIV/343/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Miejskie Dzienne Domy Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Jana Sas-Zubrzyckiego 10 w jednostkę budżetową. 2000-02-23
XLIV/344/00UCHWAŁA NR XLIV/344/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie odwołania ławnika Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie. 2000-02-23
XLIII/329/00UCHWAŁA NR XLIII/329/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 101 w Krakowie os. Jagiellońskie 17. 2000-01-26
XLIII/331/00UCHWAŁA NR XLIII/331/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie ustanowienia tytułu FILANTROP KRAKOWA. 2000-01-26
XLIII/340/00UCHWAŁA NR XLIII/340/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych na określonych obszarach Miasta Krakowa 2000-01-26
XLIII/339/00UCHWAŁA NR XLIII/339/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/173/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 1999 r. w sprawie przystępowania Miasta Krakowa do podmiotów mających na celu realizację programu „Konsorcjum” 2000-01-26
XLIII/321/00UCHWAŁA NR XLIII/321/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie wniosku do Wojewody Małopolskiego. 2000-01-26
XLIII/320/00UCHWAŁA NR XLIII/320/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie wniosku do Wojewody Małopolskiego. 2000-01-26
XLIII/319/00UCHWAŁA NR XLIII/319/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie wniosku do Wojewody Małopolskiego. 2000-01-26
XLIII/318/00UCHWAŁA NR XLIII/318/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie wniosku do Wojewody Małopolskiego. 2000-01-26
XLIII/326/00UCHWAŁA NR XLIII/326/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie zamiany działek pomiędzy Gminą Kraków a osobą fizyczną. 2000-01-26
XLIII/328/00UCHWAŁA NR XLIII/328/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie porozumienia Miasta Krakowa i Powiatu Krakowskiego o utworzeniu jednego wspólnego stanowiska rzecznika konsumentów. 2000-01-26
XLIII/334/00UCHWAŁA NR XLIII/334/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa. 2000-01-26
XLIII/335/00UCHWAŁA NR XLIII/335/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji ds. Profilaktyki i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Krakowa. 2000-01-26
XLIII/337/00UCHWAŁA NR XLIII/337/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Krakowa. 2000-01-26


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>
 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-21 09:44:32
KONRAD SZUBA
 Edycja
2018-03-28 12:29:49
MARTA KUCHARYK
 Edycja
2018-03-28 12:04:48
PAWEŁ JASIOŁEK
 Edycja
2016-04-20 14:30:49
PAWEŁ JASIOŁEK
 Edycja
2010-11-15 08:43:11
JOANNA CHMURA
 Edycja
2010-11-15 08:42:54
JOANNA CHMURA
 Edycja
2009-03-12 11:52:35
RUSNARCZYK MAGDALENA
 Edycja
2009-03-12 11:52:18
RUSNARCZYK MAGDALENA
 Edycja