Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 701-720

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
LXVIII/570/00UCHWAŁA NR LXVIII/570/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kraków. 2000-12-20
LXVIII/569/00UCHWAŁA NR LXVIII/569/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie budżetu miasta Krakowa na rok 2001. 2000-12-20
LXVIII/568/00UCHWAŁA NR LXVIII/568/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2000 r. zmieniająca uchwałę Nr XLI/301/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości czynszu regulowanego opartego na ocenie wartości użytkowej lokalu mieszkalnego. 2000-12-20
LXVIII/567/00UCHWAŁA NR LXVIII/567/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie polityki inwestycyjnej i kształtowania taryfy wodno - ściekowej w latach 2001-2010. 2000-12-20
LXVIII/566/00UCHWAŁA NR LXVIII/566/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/298/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za świadczone usługi przewozowe środkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. i Krakowskiego Przedsiębiorstwa Przewozowo-Usługowego Sp. z o.o. w Krakowie. 2000-12-20
LXVIII/565/00UCHWAŁA NR LXVIII/565/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia w Mieście Krakowie opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych. 2000-12-20
LXVIII/564/00UCHWAŁA NR LXVIII/564/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia w Mieście Krakowie opłat za odpady deponowane na składowisku odpadów komunalnych Barycz oraz utylizowane w kompostowni Płaszów. 2000-12-20
LXVIII/563/00UCHWAŁA NR LXVIII/563/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie rozpatrzenia zarzutów nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Bieńczyce – Plac Targowy. 2000-12-20
LXVIII/562/00UCHWAŁA NR LXVIII/562/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie rozpatrzenia protestów nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Bieńczyce – Plac Targowy. 2000-12-20
LXVI/561/00UCHWAŁA NR LXVI/561/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany (korekty) miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. 2000-12-06
LXVI/560/00UCHWAŁA NR LXVI/560/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Krakowa. 2000-12-06
LXVI/559/00UCHWAŁA NR LXVI/559/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2000. (dot. zadań realizowanych w ramach LII). 2000-12-06
LXVI/558/00UCHWAŁA NR LXVI/558/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2000. (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 91 i 97 zmian w wydatkach w działach: 40 50 70 79 85 86 87 89 91 i 93 oraz zmian w PFGZGiK). 2000-12-06
LXVI/557/00UCHWAŁA NR LXVI/557/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2000. (dot. zmian w wydatkach w działach: 50 70 74 79 83 85 87 89 i 93 – zadania Dzielnic). 2000-12-06
LXVI/556/00UCHWAŁA NR LXVI/556/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LX/491/00 z dnia 13 września 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w samorządowych placówkach oświatowych w Mieście Krakowie dodatków do wynagrodzeń i nagród. 2000-12-06
LXVI/555/00UCHWAŁA NR LXVI/555/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Lipskiej stanowiącej własność Miasta Kraków na rzecz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. 2000-12-06
LXVI/554/00UCHWAŁA NR LXVI/554/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Planu Ograniczania Skutków Powodzi i Profilaktyki Powodziowej dla Krakowa 2000-12-06
LXVI/553/00UCHWAŁA NR LXVI/553/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości stawki podatku od posiadania psów. 2000-12-06
LXVI/552/00UCHWAŁA NR LXVI/552/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej. 2000-12-06
LXVI/551/00UCHWAŁA NR LXVI/551/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości zwolnień od tego podatku oraz wzorów deklaracji podatkowych. 2000-12-06


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BEATA KOWALÓWKA - DYREKTOR KANCELARII
Osoba publikująca:
KONRAD SZUBA
Data wytworzenia:
2002-11-04
Data publikacji:
2003-07-01
Data aktualizacji:
2019-05-21