Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 681-700

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
LXX/597/01UCHWAŁA NR LXX/597/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasta Kraków. 2001-01-31
LXX/596/01UCHWAŁA NR LXX/596/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie : uchylenia uchwał Rady Miasta Krakowa Nr CXIV/1016/98 z dnia 22 kwietnia 1998 r. Nr CXIV/1017/98 z dnia 22 kwietnia 1998 r. Nr XXIII/151/91 z dnia 26 kwietnia 1991 r. oraz § 5 uchwały Rady Miasta Krakowa Nr XIX/132/91 z dnia 15 marca 1991 r. 2001-01-31
LXX/595/01UCHWAŁA NR LXX/595/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/549/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 roku w sprawie opłaty administracyjnej. 2001-01-31
LXX/594/01UCHWAŁA NR LXX/594/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Krakowa z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności a także wskazania organów do tego uprawnionych. 2001-01-31
LXVIII/578/00UCHWAŁA NR LXVIII/578/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie zaproszenia w 2000 roku w celu osiedlenia Pani Renaty Kulykivskiej z Ukrainy. 2000-12-20
LXVIII/577/00UCHWAŁA NR LXVIII/577/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/542/2000 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2000 r. dotyczącej wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2000. 2000-12-20
LXVIII/576/00UCHWAŁA NR LXVIII/576/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2000. (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków oraz zmian w przychodach i rozchodach). 2000-12-20
LXVIII/575/00UCHWAŁA NR LXVIII/575/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek krakowskich w roku 2001. 2000-12-20
LXVIII/574/00UCHWAŁA NR LXVIII/574/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa w obszarze przy ul. Szczegów. 2000-12-20
LXVIII/573/00UCHWAŁA NR LXVIII/573/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie zamiany działek pomiędzy osobą prawną a Miastem Kraków. 2000-12-20
LXVIII/572/00UCHWAŁA NR LXVIII/572/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Krakowa Nr XXXVI/258/99 z dnia 17 listopada 1999 r. 2000-12-20
LXVIII/571/00UCHWAŁA NR LXVIII/571/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie sprzedaży części nieruchomości budynkowych. 2000-12-20
LXVIII/570/00UCHWAŁA NR LXVIII/570/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kraków. 2000-12-20
LXVIII/569/00UCHWAŁA NR LXVIII/569/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie budżetu miasta Krakowa na rok 2001. 2000-12-20
LXVIII/568/00UCHWAŁA NR LXVIII/568/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2000 r. zmieniająca uchwałę Nr XLI/301/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości czynszu regulowanego opartego na ocenie wartości użytkowej lokalu mieszkalnego. 2000-12-20
LXVIII/567/00UCHWAŁA NR LXVIII/567/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie polityki inwestycyjnej i kształtowania taryfy wodno - ściekowej w latach 2001-2010. 2000-12-20
LXVIII/566/00UCHWAŁA NR LXVIII/566/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/298/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za świadczone usługi przewozowe środkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. i Krakowskiego Przedsiębiorstwa Przewozowo-Usługowego Sp. z o.o. w Krakowie. 2000-12-20
LXVIII/565/00UCHWAŁA NR LXVIII/565/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia w Mieście Krakowie opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych. 2000-12-20
LXVIII/564/00UCHWAŁA NR LXVIII/564/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia w Mieście Krakowie opłat za odpady deponowane na składowisku odpadów komunalnych Barycz oraz utylizowane w kompostowni Płaszów. 2000-12-20
LXVIII/563/00UCHWAŁA NR LXVIII/563/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie rozpatrzenia zarzutów nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Bieńczyce – Plac Targowy. 2000-12-20


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>