Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 621-640

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
LXXXIII/737/01UCHWAŁA NR LXXXIII/737/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 2001-07-11
LXXXIII/738/01UCHWAŁA NR LXXXIII/738/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/95/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych gimnazjów i zespołów szkół ogólnokształcących oraz utworzenia granic obwodów w Krakowie. 2001-07-11
LXXXIII/739/01UCHWAŁA NR LXXXIII/739/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 48 w Krakowie os Kolorowe 29. 2001-07-11
LXXXIII/740/01UCHWAŁA NR LXXXIII/740/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu Nr 49 w Krakowie ul. Bieżanowska 40. 2001-07-11
LXXXIII/741/01UCHWAŁA NR LXXXIII/741/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie akceptacji zmian granic specjalnej strefy ekonomicznej - Krakowskiego Parku Technologicznego 2001-07-11
LXXXIII/742/01UCHWAŁA NR LXXXIII/742/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie nazw ulic 2001-07-11
LXXXIII/743/01Uchwała Nr LXXXIII/743/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Miasta Krakowa. 2001-07-11
LXXXIII/744/01UCHWAŁA NR LXXXIII/744/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Budżetowej Rady Miasta Krakowa. 2001-07-11
LXXXIII/745/01UCHWAŁA NR LXXXIII/745/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Mieszkalnictwa i Inicjatyw Lokalnych Rady Miasta Krakowa. 2001-07-11
LXXXIII/746/01UCHWAŁA NR LXXXIII/746/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Krakowa. 2001-07-11
LXXXIII/747/01UCHWAŁA NR LXXXIII/747/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa. 2001-07-12
LXXXIII/748/01UCHWAŁA NR LXXXIII/748/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa. 2001-07-12
LXXXIII/749/01UCHWAŁA NR LXXXIII/749/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Krakowa. 2001-07-12
LXXXIII/750/01UCHWAŁA NR LXXXIII/750/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Sportu Turystyki i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa. 2001-07-12
LXXXIII/751/01UCHWAŁA NR LXXXIII/751/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Promocji Współpracy i Informacji Rady Miasta Krakowa. 2001-07-12
LXXXIII/752/01UCHWAŁA NR LXXXIII/752/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji ds. Profilaktyki i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Krakowa. 2001-07-12
LXXXIII/753/01UCHWAŁA NR LXXXIII/753/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2001 r. zmieniająca uchwałę Nr V/55/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 2001-07-12
LXXXIII/754/01UCHWAŁA NR LXXXIII/754/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa. 2001-07-12
LXXXIII/755/01UCHWAŁA NR LXXXIII/755/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2001. (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 754 854 zmian w wydatkach w działach: 710 758 926 oraz w PFGZGiK). 2001-07-12
LXXXIV/756/01UCHWAŁA NR LXXXIV/756/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta Krakowa. 2001-08-29


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>