Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 61-80

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
XXXIII/236/99UCHWAŁA NR XXXIII/236/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 1999 r. w sprawie w sprawie zasad znoszenia współwłasności Gminy Kraków w niezabudowanych nieruchomościach . 1999-10-20
XXXIII/235/99UCHWAŁA NR XXXIII/235/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 1999 r. w sprawie Strategii Rozwoju Krakowa. 1999-10-20
XXXI/234/99UCHWAŁA NR XXXI/234/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 paĄdziernika 1999 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 1999. (dot. zadań priorytetowych Dzielnic). 1999-10-06
XXXI/233/99UCHWAŁA NR XXXI/233/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 1999 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa. 1999-10-06
XXXI/232/99UCHWAŁA NR XXXI/232/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 1999 r. w sprawie powierzenia Dzielnicom kompetencji decyzyjnych przy wyborze szczegółowych zadań w określonych dziedzinach 1999-10-06
XXXI/231/99UCHWAŁA NR XXXI/231/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 1999 r. w sprawie sprzedaży działki stanowiącej własność Gminy Kraków. 1999-10-06
XXXI/230/99UCHWAŁA NR XXXI/230/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 1999 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kraków do Spółdzielni Mieszkaniowej "Podgórze". 1999-10-06
XXXI/229/99UCHWAŁA NR XXXI/229/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 1999 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 1999. (dot. zmian planu dochodów i wydatków budżetowych oraz zmian w działach: 50 61 70 79 83 86 91). 1999-10-06
XXXI/228/99UCHWAŁA NR XXXI/228/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 1999 r. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry. 1999-10-06
XXXIII/238/99UCHWAŁA NR XXX/238/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 1999 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 1999 (dot. zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w dziale 79). 1999-10-20
XXX/227/99UCHWAŁA NR XXX/227/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 września 1999 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Nowa Huta" w Krakowie. 1999-09-29
XXX/226/99UCHWAŁA NR XXX/226/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 września 1999 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Podgórze" w Krakowie. 1999-09-29
XXX/225/99UCHWAŁA NR XXX/225/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 września 1999 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Krowodrza" w Krakowie. 1999-09-29
XXX/224/99UCHWAŁA NR XXX/224/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 września 1999 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Śródmieście" w Krakowie. 1999-09-29
XXVIII/216/99UCHWAŁA NR XXVIII/216/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/244/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 1995 r. w sprawie polityki finansowej Gminy Kraków w zakresie oświetlenia ulic. 1999-09-08
XXVIII/215/99UCHWAŁA NR XXVIII/215/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 1999 r. w sprawie wniosku do wojewody o umieszczenie Krakowa na liście miejscowości o walorach turystycznych. 1999-09-08
XXVIII/214/99UCHWAŁA NR XXVIII/214/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 1999 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniodawczego ds. wyboru ławników ludowych. 1999-09-08
XXVIII/213/99UCHWAŁA NR XXVIII/213/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 1999 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa. 1999-09-08
XXVIII/212/99UCHWAŁA NR XXVIII/212/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 1999 r. w sprawie konkursu dla Rad Dzielnic Miasta Krakowa w latach 2000 - 2002. 1999-09-08
XXVIII/211/99UCHWAŁA NR XXVIII/211/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 1999 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta Krakowa. 1999-09-08


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>