Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 581-600

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
LXXXI/690/01UCHWAŁA NR LXXXI/690/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie wniosku do Wojewody Małopolskiego o przeniesienie na rzecz gminy Miasta Krakowa własności 77/100 części nieruchomości położonej przy ul. Studenckiej 23. 2001-06-20
LXXXI/691/01UCHWAŁA NR LXXXI/691/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie nazw ulic. 2001-06-20
LXXXI/692/01UCHWAŁA NR LXXXI/692/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Wielickiej 267 w Krakowie. 2001-06-20
LXXXI/693/01UCHWAŁA NR LXXXI/693/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ Śródmieście” w Krakowie ul. Rogozińskiego 5. 2001-06-20
LXXXI/694/01UCHWAŁA NR LXXXI/694/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie postawienia w stan likwidacji Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krakowie ul. Batorego 3. 2001-06-20
LXXXI/695/01UCHWAŁA NR LXXXI/695/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Podgórzew Krakowie ul. Szwedzka 27. 2001-06-20
LXXXI/696/01UCHWAŁA NR LXXXI/696/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej " Nowa Huta" w Krakowie os. Na Skarpie 27. 2001-06-20
LXXXI/697/01UCHWAŁA NR LXXXI/697/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ Krowodrza” w Krakowie al. Krasińskiego 18. 2001-06-20
LXXXI/698/01UCHWAŁA NR LXXXI/698/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu Nr 104 w Krakowie os. Hutnicze 14. 2001-06-20
LXXXI/699/01UCHWAŁA NR LXXXI/699/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie włączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej PKP w strukturę Zespołu Szkół Nr 1 oraz zmiany siedziby Zasadniczej Szkoły Zawodowej PKP. 2001-06-20
LXXXI/700/01UCHWAŁA NR LXXXI/700/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie włączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 9 w strukturę Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji oraz zmiany siedziby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 9. 2001-06-20
LXXXI/701/01UCHWAŁA NR LXXXI/701/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany siedziby Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie. 2001-06-20
LXXXI/702/01UCHWAŁA NR LXXXI/702/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie włączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w strukturę Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 2 oraz zmiany siedziby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3. 2001-06-20
LXXXII/703/01UCHWAŁA NR LXXXII/703/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Towarzystwem Inwestycyjnym "SAFRI" Sp. z o.o. a Miastem Kraków. 2001-07-04
LXXXII/704/01UCHWAŁA NR LXXXII/704/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie zamiany udziałów w nieruchomości pomiędzy Józefą Najduchowską i Heleną Smółką a Miastem Kraków. 2001-07-04
LXXXII/705/01UCHWAŁA NR LXXXII/705/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie wniosku do Wojewody Małopolskiego o przeniesienie na rzecz gminy Miasta Krakowa własności nieruchomości przeznaczonych pod park osiedlowy "Prądnik Czerwony". 2001-07-04
LXXXII/706/01UCHWAŁA NR LXXXII/706/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2001 r. o zmianie uchwały Nr C/928/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie powołania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Przyjazny Dom" w Krakowie przy ul. Chłopskiej 7a. 2001-07-04
LXXXII/707/01UCHWAŁA NR LXXXII/707/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2001 r w sprawie zawierania w imieniu Miasta na prawach powiatu Kraków porozumień z powiatami właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Kraków dotyczących wysokości wydatków ponoszonych przez powiaty na utrzymanie dzieci w placówkach. 2001-07-04
LXXXII/708/01Uchwała Nr LXXXII/708/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2001 r w sprawie nadania statutów publicznym placówkom opiekuńczo - wychowawczym działającym w Mieście Kraków. 2001-07-04
LXXXII/709/01UCHWAŁA NR LXXXII/709/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2001 r w sprawie przyjęcia kierunków przekształceń organizacyjnych systemu opieki 2001-07-04


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>