Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 561-580

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
LXXXIII/718/01UCHWAŁA NR LXXXIII/718/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2001 r. zmieniająca uchwałę Nr LV/437/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w zasobach Powszechnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. na terenie Miasta Krakowa. 2001-07-11
LXXXIII/717/01UCHWAŁA NR LXXXIII/717/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie projektu zmiany Statutu Miasta Krakowa. 2001-07-11
LXXXII/716/01UCHWAŁA NR LXXXII/716/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2001 r. zmieniająca uchwałę Nr LI/401/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie zaproszenia w 2000 roku w celu osiedlenia 2001-07-04
LXXXII/715/01UCHWAŁA NR LXXXII/715/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2001. (dot. przeniesienia z rezerwy celowej środków do działów: 600 754 801 854 na zadania inwestycyjne uznane za priorytetowe przez Rady Dzielnic w 2001 roku). 2001-07-04
LXXXII/714/01UCHWAŁA NR LXXXII/714/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2001. (dot. zmian w dochodach w działach 801 i 854 oraz zmian w wydatkach w działach: 600 710 801 854 900). 2001-07-04
LXXXII/713/01Uchwała Nr LXXXII/713/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2001-07-04
LXXXII/712/01UCHWAŁA NR LXXXII/712/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/370/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 kwietnia 2000 roku w sprawie wprowadzenia zasad wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w samorządowych przedszkolach szkołach i placówkach oświatowych w Mieście Krakowie oraz Zespołach Ekonomiki Oświaty w Krakowie określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników... 2001-07-04
LXXXII/711/01Uchwała Nr LXXXII/711/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie zmian w stałych obwodach głosowania oraz utworzenia obwodów głosowania w szpitalach zakładach pomocy społecznej zakładach karnych i aresztach na terenie miasta Krakowa w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 2001-07-04
LXXXII/710/01UCHWAŁA NR LXXXII/710/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2001-07-04
LXXXII/709/01UCHWAŁA NR LXXXII/709/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2001 r w sprawie przyjęcia kierunków przekształceń organizacyjnych systemu opieki 2001-07-04
LXXXII/708/01Uchwała Nr LXXXII/708/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2001 r w sprawie nadania statutów publicznym placówkom opiekuńczo - wychowawczym działającym w Mieście Kraków. 2001-07-04
LXXXII/707/01UCHWAŁA NR LXXXII/707/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2001 r w sprawie zawierania w imieniu Miasta na prawach powiatu Kraków porozumień z powiatami właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Kraków dotyczących wysokości wydatków ponoszonych przez powiaty na utrzymanie dzieci w placówkach. 2001-07-04
LXXXII/706/01UCHWAŁA NR LXXXII/706/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2001 r. o zmianie uchwały Nr C/928/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie powołania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Przyjazny Dom" w Krakowie przy ul. Chłopskiej 7a. 2001-07-04
LXXXII/705/01UCHWAŁA NR LXXXII/705/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie wniosku do Wojewody Małopolskiego o przeniesienie na rzecz gminy Miasta Krakowa własności nieruchomości przeznaczonych pod park osiedlowy "Prądnik Czerwony". 2001-07-04
LXXXII/704/01UCHWAŁA NR LXXXII/704/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie zamiany udziałów w nieruchomości pomiędzy Józefą Najduchowską i Heleną Smółką a Miastem Kraków. 2001-07-04
LXXXII/703/01UCHWAŁA NR LXXXII/703/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Towarzystwem Inwestycyjnym "SAFRI" Sp. z o.o. a Miastem Kraków. 2001-07-04
LXXXI/702/01UCHWAŁA NR LXXXI/702/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie włączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w strukturę Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 2 oraz zmiany siedziby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3. 2001-06-20
LXXXI/701/01UCHWAŁA NR LXXXI/701/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany siedziby Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie. 2001-06-20
LXXXI/700/01UCHWAŁA NR LXXXI/700/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie włączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 9 w strukturę Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji oraz zmiany siedziby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 9. 2001-06-20
LXXXI/699/01UCHWAŁA NR LXXXI/699/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie włączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej PKP w strukturę Zespołu Szkół Nr 1 oraz zmiany siedziby Zasadniczej Szkoły Zawodowej PKP. 2001-06-20


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>