Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 321-340

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
LIX/484/00UCHWAŁA NR LIX/484/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie określenia istotnych zagrożeń bezpieczeństwa pożarowego w mieście Krakowie 2000-08-30
LIX/485/00UCHWAŁA NR LIX/485/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego zespołu zabytkowego Kazimierza i Stradomia w części obejmującej teren KS „ Nadwiślan” . 2000-08-30
LIX/486/00UCHWAŁA NR LIX/486/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie odwołania ławnika Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie. 2000-08-30
LIX/487/00UCHWAŁA NR LIX/487/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2000. (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej na zadania inwestycyjne uznane przez dzielnice za priorytetowe oraz zmian w wydatkach w działach: 50 70 74 79 83 85 86 87 – zadania Dzielnic). 2000-08-30
LV/432/00UCHWAŁA NR LV/432/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Obszaru Barycz-Soboniowice. 2000-06-28
LV/433/00UCHWAŁA NR LV/433/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla Skotniki w obszarze po wschodniej stronie ul. Grzegorzewskiej. 2000-06-28
LV/434/00UCHWAŁA NR LV/434/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa dotyczącej przebiegu Trasy Nowopłaszowskiej na odcinku od ul. Wielickiej do granicy sporządzanego planu miejscowego dla obszaru Płaszów – Lipska. 2000-06-28
LV/435/00UCHWAŁA NR LV/435/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Małopolska Spółka z o.o. na terenie Miasta Krakowa. 2000-06-28
LV/436/00UCHWAŁA NR LV/436/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Budostal-3 Spółka z o.o. na terenie Miasta Krakowa. 2000-06-28
LV/437/00UCHWAŁA NR LV/437/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w zasobach Powszechnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. na terenie Miasta Krakowa. 2000-06-28
LV/438/00UCHWAŁA NR LV/438/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie wystąpienia przez Miasto Kraków ze Spółki „ Krakowskie Centrum Komunikacyjne” – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ul. Mogilska 1. 2000-06-28
LV/439/00UCHWAŁA NR LV/439/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Przewodniczącego Zarządu. 2000-06-28
LV/440/00UCHWAŁA NR LV/440/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr CVI/980/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 lutego 1998 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kraków 2000-06-28
LV/441/00UCHWAŁA NR LV/441/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXXVI/745/97 z dnia 16 kwietnia 1997 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi w których znajduje się jeden lokal. 2000-06-28
LV/442/00UCHWAŁA NR LV/442/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie nadania w statutu dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie. 2000-06-28
LV/443/00UCHWAŁA NR LV/443/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie założenia Gimnazjum nr 73 prowadzącego oddziały przysposabiające do pracy założenia Gimnazjum nr 1 dla Dorosłych oraz utworzenia Zespołu Szkół nr 1 w skład którego wejdą ww. szkoły oraz Technikum Kolejowe z siedzibą przy ul. Ułanów 3 w Krakowie. 2000-06-28
LV/444/00UCHWAŁA NR LV/444/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2000 (dot. przeniesienia środków z rezerw celowych na: program poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa „ Bezpieczny Kraków” zadania inwestycyjne uznane przez dzielnice za priorytetowe oraz zmian w wydatkach w działach: 50 70 74 79 87 89 93 – zadania Dzielnic). 2000-06-28
LV/445/00UCHWAŁA NR LV/445/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2000 (dot. zwiększenia planu dochodów zwiększenia planu wydatków w działach: 70 79 86 oraz zmian wydatków w działach: 79 88). 2000-06-28
LVI/446/00UCHWAŁA NR LVI/446/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2000 r. w sprawie określenia kierunków działania Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Krakowie. 2000-07-05
LVI/447/00UCHWAŁA NR LVI/447/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2000 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa. 2000-07-05


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>
 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-21 09:44:32
KONRAD SZUBA
 Edycja
2018-03-28 12:29:49
MARTA KUCHARYK
 Edycja
2018-03-28 12:04:48
PAWEŁ JASIOŁEK
 Edycja
2016-04-20 14:30:49
PAWEŁ JASIOŁEK
 Edycja
2010-11-15 08:43:11
JOANNA CHMURA
 Edycja
2010-11-15 08:42:54
JOANNA CHMURA
 Edycja
2009-03-12 11:52:35
RUSNARCZYK MAGDALENA
 Edycja
2009-03-12 11:52:18
RUSNARCZYK MAGDALENA
 Edycja