Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 301-320

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
XCVIII/927/02UCHWAŁA NR XCVIII/927/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2002 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/34/94 Rady Miasta Krakowa. 2002-01-23
XCVIII/926/02UCHWAŁA NR XCVIII/926/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2002 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Krakowa do wyznaczania i dokonywania zmian przedstawicieli Miasta Krakowa do Rady Fundacji "Z biegiem Wisły". 2002-01-23
XCVIII/925/02UCHWAŁA NR XCVIII/925/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2002 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/103/90 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 1990 r. w sprawie nagród miasta Krakowa zmienionej uchwałami: Nr XXIII/162/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 1991 r., Nr XCI/594/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 sierpnia 1993 r. oraz Nr CXI/739/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 kwietnia 1994 r. 2002-01-23
XCVIII/924/02UCHWAŁA NR XCVIII/924/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2002 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa na rzecz Fundacji - Miejski Park i Ogród Zoologiczny w celu wybudowania parkingu wraz z dojazdami i oświetleniem. 2002-01-23
XCVIII/923/02UCHWAŁA NR XCVIII/923/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa dla obszaru Witkowice - Głogowa. 2002-01-23
XCVIII/922/02UCHWAŁA NR XCVIII/922/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2002 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa patronatu nad konkursem historycznym "Czy znasz Kraków" i festiwalem "Krakowiak". 2002-01-23
XCVII/921/02UCHWAŁA NR XCVII/921/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie powołania Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa. 2002-01-09
XCVII/920/02UCHWAŁA NR XCVII/920/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie utworzenia filii Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krakowie. 2002-01-09
XCVII/919/02UCHWAŁA NR XCVII/919/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie przyjęcia projektu zmian i jednolitego tekstu Statutu Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa. 2002-01-09
XCVII/918/02UCHWAŁA NR XCVII/918/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Krakowa dotyczących realizacji programu "Konsorcjum". 2002-01-09
XCVII/917/02UCHWAŁA NR XCVII/917/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Marianem Bryksym a Miastem Kraków. 2002-01-09
XCVII/916/02UCHWAŁA NR XCVII/916/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Miasta Krakowa przez Fundację Kultury i Sztuki Europejskiej "Ars Longa". 2002-01-09
XCVII/915/02UCHWAŁA NR XCVII/915/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie, ul. Brzozowa 5. 2002-01-09
XCVII/914/02UCHWAŁA NR XCVII/914/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Srebrnych Orłów, Wawelskiej i Gen. F. Kleeberga. 2002-01-09
XCVII/913/02UCHWAŁA NR XCVII/913/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Obszaru Zakrzówka. 2002-01-09
XCVII/912/02UCHWAŁA NR XCVII/912/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie rozpatrzenia zarzutów nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Przegorzały. 2002-01-09
XCVII/911/02UCHWAŁA NR XCVII/911/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie rozpatrzenia protestów nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Przegorzały. 2002-01-09
XCVI/910/01UCHWAŁA NR XCVI/910/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Uwaga : Wojewoda Małopolski stwierdził nieważność uchwały w całości (PR II 911/19/2002 z 1.02.2002) 2001-12-28
XCVI/909/01UCHWAŁA NR XCVI/909/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych w Krakowie. 2001-12-28
XCVI/908/01UCHWAŁA NR XCVI/908/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gry bingo pieniężne. 2001-12-28


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>