Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 301-320

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
XCI/868/01UCHWAŁA NR XCI/868/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Krakowa położonej przy ul. Szparagowej. 2001-11-21
XCI/867/01UCHWAŁA NR XCI/867/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Krakowa jej użytkownikowi wieczystemu. 2001-11-21
XCI/866/01UCHWAŁA NR XCI/866/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie zbycia stanowiących własność Miasta Krakowa akcji Małopolskiej Giełdy Rolno - Ogrodniczej MAGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. 2001-11-21
XCI/865/01UCHWAŁA NR XCI/865/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości zwolnień od tego podatku oraz wzorów deklaracji podatkowych 2001-11-21
XCI/864/01UCHWAŁA NR XCI/864/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2001 r. zmieniająca uchwałę Nr LXVI/549/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie opłaty administracyjnej zmienionej uchwałą Nr LXX/595/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2001 r. 2001-11-21
XCI/863/01UCHWAŁA NR XCI/863/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych. 2001-11-21
XCI/862/01UCHWAŁA NR XCI/862/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa w „ Obszarze przy Rondzie Kocmyrzowskim” . 2001-11-21
XCI/861/01UCHWAŁA NR XCI/861/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Sportu Turystyki i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa. 2001-11-21
XCI/860/01UCHWAŁA NR XCI/860/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa. 2001-11-21
XCI/859/01UCHWAŁA NR XCI/859/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta Krakowa. 2001-11-21
XC/858/01UCHWAŁA NR XC/858/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie nadania Panu Zbigniewowi Brzezińskiemu Honorowego Obywatelstwa Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. 2001-11-07
XC/857/01UCHWAŁA NR XC/857/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie nadania Panu Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu Honorowego Obywatelstwa Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. 2001-11-07
XC/856/01UCHWAŁA NR XC/856/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2001. (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach 700 754 758 851 853 926 zmian planu wydatków w działach: 600 851 853 854 900 925). 2001-11-07
XC/855/01UCHWAŁA NR XC/855/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2001. (dot. zmian w wydatkach w działach: 600 921 926 oraz zmian w przychodach i rozchodach). 2001-11-07
XC/854/01UCHWAŁA NR XC/854/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 2001-11-07
XC/853/01UCHWAŁA NR XC/853/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Krakowa. 2001-11-07
XC/852/01UCHWAŁA NR XC/852/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa. 2001-11-07
XC/851/01UCHWAŁA NR XC/851/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Sportu Turystyki i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa. 2001-11-07
XC/850/01Uchwała Nr XC/850/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa. 2001-11-07
XC/849/01UCHWAŁA NR XC/849/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie wniosku do Wojewody Małopolskiego o przeniesienie na rzecz gminy Miasta Krakowa własności nieruchomości położonych w Krakowie przy ul. Zabłocie. 2001-11-07


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>