Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.



Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.



Rekordy: 281-300

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
XXXVIII/277/99UCHWAŁA NR XXXVIII/277/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu nr 140 w Krakowie ul. Słomiana 8. 1999-12-08
XXXVIII/286/99UCHWAŁA NR XXXVIII/286/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 1999. (dot. zadań priorytetowych Dzielnic). 1999-12-08
XXXVIII/278/99UCHWAŁA NR XXXVIII/278/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Miasta Krakowa. 1999-12-08
XXXVIII/283/99UCHWAŁA NR XXXVIII/283/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 5 z siedzibą w Krakowie ul. św. Stanisława 10 1999-12-08
XXXVII/287/99UCHWAŁA NR XXXVII/287/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie opinii do projektu rozkładu godzin pracy aptek krakowskich w roku 2000. 1999-12-08
XXXVIII/285/99UCHWAŁA NR XXXVIII/285/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie przekazania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 6 z siedzibą w Krakowie ul. J. Piłsudskiego 29 do prowadzenia Starostwu Powiatowemu w Krakowie oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa do podpisania porozumienia ze Starostą Krakowskim w tej sprawie. 1999-12-08
XXXVIII/281/99UCHWAŁA NR XXXVIII/281/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Budżetowej Rady Miasta Krakowa. 1999-12-08
XXXVIII/279/99UCHWAŁA NR XXXVIII/279/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Sportu Turystyki i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa. 1999-12-08
XXXIX/292/99UCHWAŁA NR XXXIX/292/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Krakowa 1999-12-15
XXXIX/295/99UCHWAŁA NR XXXIX/295/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 1999. 1999-12-15
XXXIX/293/99UCHWAŁA NR XXXIX/293/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Mieszkalnictwa i Inicjatyw Lokalnych Rady Miasta Krakowa 1999-12-15
XXXIX/294/99UCHWAŁA NR XXXIX/294/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 1999. (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 50 oraz zmian w planie wydatków w dziale: 86 i 91). 1999-12-15
XXXIX/289/99UCHWAŁA NR XXXIX/289/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych. 1999-12-15
XXXIX/291/99UCHWAŁA NR XXXIX/291/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości stawki podatku od posiadania psów. 1999-12-15
XXXIX/288/99UCHWAŁA NR XXXIX/288/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie opłaty administracyjnej. 1999-12-15
XXXIX/290/99UCHWAŁA NR XXXIX/290/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku. 1999-12-15
XL/299/99UCHWAŁA NR XL/299/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla miasta Krakowa pn. "Bezpieczny Kraków". 1999-12-22
XL/300/99UCHWAŁA NR XL/300/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi 1999-12-22
XL/297/99UCHWAŁA NR XL/297/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXVII/829/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lipca 1997 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/464/96 z dnia 12 czerwca 1996 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z samorządowych przedszkoli Gminy Miasta Krakowa. 1999-12-22
XL/298/99UCHWAŁA NR XL/298/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za świadczone usługi przewozowe środkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. i Krakowskiego Przedsiębiorstwa Przewozowo-Usługowego Sp. z o.o. w Krakowie 1999-12-22


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BEATA KOWALÓWKA - DYREKTOR KANCELARII
Osoba publikująca:
KONRAD SZUBA
Data wytworzenia:
2002-11-04
Data publikacji:
2003-07-01
Data aktualizacji:
2019-05-21