Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 261-280

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
XL/299/99UCHWAŁA NR XL/299/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla miasta Krakowa pn. "Bezpieczny Kraków". 1999-12-22
XL/298/99UCHWAŁA NR XL/298/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za świadczone usługi przewozowe środkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. i Krakowskiego Przedsiębiorstwa Przewozowo-Usługowego Sp. z o.o. w Krakowie 1999-12-22
XL/297/99UCHWAŁA NR XL/297/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXVII/829/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lipca 1997 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/464/96 z dnia 12 czerwca 1996 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z samorządowych przedszkoli Gminy Miasta Krakowa. 1999-12-22
XL/296/99UCHWAŁA NR XL/296/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXII/788/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 maja 1997 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/659/96 z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie zasad i trybu korzystania ze żłobków samorządowych Gminy Miasta Krakowa. 1999-12-22
XIX/143/99UCHWAŁA NR XIX/143/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 1999 r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/370/92 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 1992 r. w sprawie ustanowienia Medalu "Cracoviae Merenti" za zasługi dla Miasta Krakowa 1999-05-12
XIX/142/99UCHWAŁA NR XIX/142/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 1999 r. w sprawie nazw ulic. 1999-05-12
XIX/141/99UCHWAŁA NR XIX/141/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 1999 r. w sprawie sprzedaży na rzecz Skarbu Państwa niezabudowanych działek przeznaczonych pod budowę autostrady A-4. 1999-05-12
XIX/140/99UCHWAŁA NR XIX/140/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 1999 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego osiedla Krzesławice oraz terenu Przylasku Rusieckiego. 1999-05-12
XIX/139/99UCHWAŁA NR XIX/139/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 1999 r. w sprawie wniosku do Wojewody Małopolskiego. 1999-05-12
XIX/138/99UCHWAŁA NR XIX/138/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie lokalami z mieszkaniowego zasobu gminy na niezbędne wykwaterowania użytkowników budynków wywłaszczanych w związku z pozyskiwaniem nieruchomości na cele budowy autostradowego obejścia miasta Krakowa położonego pomiędzy ul. Kąpielową a węzłem "Wielicka" stanowiącego odcinek autostrady A-4. 1999-05-12
XIX/137/99UCHWAŁA NR XIX/137/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 1999 r. w sprawie nadania Księdzu pułkownikowi Adamowi Franciszkowi Studzińskiemu Honorowego Obywatelstwa Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. 1999-05-12
XIV/114/99UCHWAŁA NR XIV/114/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie w sprawie ustalenia trybu powołania Miejskiego Rzecznika Konsumentów. 1999-03-31
XIV/113/99UCHWAŁA NR XIV/113/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 marca 1999 r. zmieniająca uchwałę Nr V/54/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za świadczone usługi przewozowe środkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. i Krakowskiego Przedsiębiorstwa Przewozowo-Usługowego Sp. z o.o. w Krakowie 1999-03-31
XIV/112/99UCHWAŁA NR XIV/112/99 z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa 1999-03-31
XIV/111/99UCHWAŁA NR XIV/111/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie pozyskiwania mieszkań. 1999-03-31
XIV/110/99UCHWAŁA NR XIV/110/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie nadania Panu Normanowi Davies'owi Honorowego Obywatelstwa Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. 1999-03-31
XIV/109/99UCHWAŁA NR XIV/109/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Pychowice w Krakowie. 1999-03-31
XIII/108/99UCHWAŁA NR XIII/108/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 marca 1999 r. w sprawie zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych na określonych obszarach Miasta Krakowa 1999-03-17
XIII/107/99UCHWAŁA NR XIII/107/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 marca 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/228/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 października 1991 w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. 1999-03-17
XIII/106/99UCHWAŁA NR XIII/106/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 marca 1999 r. w sprawie Systemu Pomocy Społecznej Miasta Krakowa. 1999-03-17


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>