Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 261-280

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
XCVI/909/01UCHWAŁA NR XCVI/909/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych w Krakowie. 2001-12-28
XCVI/906/01UCHWAŁA NR XCVI/906/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kantora - Ostatnia. 2001-12-28
XCVI/907/01UCHWAŁA NR XCVI/907/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu Nr 57 w Krakowie ul. Kutrzeby 5. 2001-12-28
XCVI/903/01UCHWAŁA NR XCVI/903/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie nazwy estakady i węzła drogowego. 2001-12-28
XCVI/904/01UCHWAŁA NR XCVI/904/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 grudnia 2001 r. sprawie nadania statutu Publicznemu Ośrodkowi Adopcyjno-Opiekuńczemu ''Centrum Zastępczej Opieki Rodzinnej'' w Krakowie, ul. Piłsudskiego 29 2001-12-28
XCVI/910/01UCHWAŁA NR XCVI/910/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Uwaga : Wojewoda Małopolski stwierdził nieważność uchwały w całości (PR II 911/19/2002 z 1.02.2002) 2001-12-28
XCVI/902/01UCHWAŁA NR XCVI/902/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie nazw ulic. 2001-12-28
XCV/897/01UCHWAŁA NR XCV/897/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Mlaskotów w Krakowie. 2001-12-19
XCV/894/01UCHWAŁA NR XCV/894/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 38 w Krakowie, os Piastów 34. 2001-12-19
XCV/893/01UCHWAŁA NR XCV/893/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 5 w Krakowie przy ul. Wilka Wyrwińskiego 1. 2001-12-19
XCV/901/01UCHWAŁA NR XCV/901/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Miasta Krakowa w wydawnictwie „Album Katyński”. 2001-12-19
XCV/899/01UCHWAŁA NR XCV/899/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2001. 2001-12-19
XCV/900/01UCHWAŁA NR XCV/900/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2001 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska z art. 290 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska w związku z art. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. 2001-12-19
XCV/896/01UCHWAŁA NR XCV/896/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2001 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/212/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 1999 r. w sprawie konkursu dla Rad Dzielnic Miasta Krakowa w latach 2000 - 2002. 2001-12-19
XCV/892/01UCHWAŁA NR XCV/892/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie zasad dokonywania oceny kwalifikacyjnej mianowanych pracowników Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskich jednostek organizacyjnych podległych Gminie. 2001-12-19
XCV/895/01UCHWAŁA NR XCV/895/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie umowy o współpracy Miasta Mediolanu w Republice Włoskiej i Miasta Krakowa w Rzeczypospolitej Polskiej. 2001-12-19
XCV/891/01UCHWAŁA NR XCV/891/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2002. 2001-12-19
XCV/898/01UCHWAŁA NR XCV/898/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2001. (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 754 i 900). 2001-12-19
XCIV/886/01UCHWAŁA NR XCIV/886/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie : polityki inwestycyjnej w zakresie odnowy infrastruktury technicznej trakcji tramwajowej i taboru komunikacji miejskiej oraz ustalania taryfy opłat w lokalnym transporcie zbiorowym na lata 2002 - 2006. 2001-12-05
XCIV/888/01UCHWAŁA NR XCIV/888/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2001 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/106/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 marca 1999 r. w sprawie Systemu Pomocy Społecznej Miasta Krakowa. 2001-12-05


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>