Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 261-280

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
XXXVI/252/99UCHWAŁA NR XXXVI/252/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie zniesienia obowiązku zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu mieszkalnego. 1999-11-17
XXXVI/260/99UCHWAŁA NR XXXVI/260/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa obszaru przy Rondzie Kocmyrzowskim. 1999-11-17
XXXVII/275/99UCHWAŁA NR XXXVII/275/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 1999 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 1999. (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w zadaniach realizowanych w ramach LII). 1999-12-02
XXXVII/271/99UCHWAŁA NR XXXVII/271/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa. 1999-12-02
XXXVII/273/99UCHWAŁA NR XXXVII/273/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa. 1999-12-02
XXXVII/262/99UCHWAŁA NR XXXVII/262/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 1999 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu szczegółowości projektu uchwały budżetowej rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 1999-12-02
XXXVII/276/99UCHWAŁA NR XXXVII/276/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 1999 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 1999. (dot. zwiększenia planu dochodów zmniejszenia planu wydatków oraz zmian w przychodach i rozchodach). 1999-12-02
XXXVII/269/99UCHWAŁA NR XXXVII/269/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 1999 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych: Zakład Gospodarki Komunalnej nr I i Zakład Gospodarki Komunalnej nr II w Krakowie oraz nadania powstałej z połączenia jednostce nazwy Zarząd Gospodarki Komunalnej w Krakowie. 1999-12-02
XXXVII/264/99UCHWAŁA NR XXXVII/264/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia w Gminie Kraków opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych oraz opłat za składowanie odpadów komunalnych. 1999-12-02
XXXVII/266/99UCHWAŁA NR XXXVII/266/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/205/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 lipca 1999 roku w sprawie założenia Technikum Młodzieżowego na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Poligraficzno-Księgarskich w Krakowie oraz w sprawie nadania statutu Technikum 1999-12-02
XXXVII/274/99UCHWAŁA NR XXXVII/274/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 1999 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 1999. (dot. zadań priorytetowych Dzielnic). 1999-12-02
XXXVII/268/99UCHWAŁA NR XXXVII/268/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 1999 r. w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Miejski Zarząd Dróg w Krakowie oraz zmiany jej nazwy na Zarząd Dróg i Komunikacji w Krakowie 1999-12-02
XXXVII/267/99UCHWAŁA NR XXXVII/267/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Liceum Technicznemu oraz Policealnemu Studium Zawodowemu w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Krakowie ul. Na Załęczu 2 1999-12-02
XXXVII/272/99UCHWAŁA NR XXXVII/272/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Inwentaryzacyjnej. 1999-12-02
XXXVII/270/99UCHWAŁA NR XXXVII/270/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 1999 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Budżetowej Rady Miasta Krakowa. 1999-12-02
XXXVII/263/99UCHWAŁA NR XXXVII/263/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 1999 r. w sprawie polityki inwestycyjnej i kształtowania taryfy wodno-ściekowej w latach 2000 – 2009. 1999-12-02
XXXVII/265/99UCHWAŁA NR XXXVII/265/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 1999 r. nadania statutu Policealnemu Studium Zawodowemu w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 3 w Krakowie al. Solidarności 37 1999-12-02
XXXVIII/284/99UCHWAŁA NR XXXVIII/284/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVIII/672/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia tytułu MECENASA KULTURY KRAKOWA oraz Załącznika do ww. uchwały stanowiącego Regulamin tytułu "Mecenas Kultury Krakowa" 1999-12-08
XXXVIII/280/99UCHWAŁA NR XXXVIII/280/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa. 1999-12-08
XXXVIII/282/99UCHWAŁA NR XXXVIII/282/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie likwidacji Zakładu Rehabilitacji Zawodowej Głuchych w Krakowie ul. św. Stanisława 10. 1999-12-08


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>
 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-21 09:44:32
KONRAD SZUBA
 Edycja
2018-03-28 12:29:49
MARTA KUCHARYK
 Edycja
2018-03-28 12:04:48
PAWEŁ JASIOŁEK
 Edycja
2016-04-20 14:30:49
PAWEŁ JASIOŁEK
 Edycja
2010-11-15 08:43:11
JOANNA CHMURA
 Edycja
2010-11-15 08:42:54
JOANNA CHMURA
 Edycja
2009-03-12 11:52:35
RUSNARCZYK MAGDALENA
 Edycja
2009-03-12 11:52:18
RUSNARCZYK MAGDALENA
 Edycja