Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 1141-1160

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
CXXI/1143/02UCHWAŁA NR CXXI/1143/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2002. (dot. zmian w wydatkach w działach: 600, 801, 900 - zadania priorytetowe Dzielnic). 2002-09-25
CXXI/1144/02UCHWAŁA NR CXXI/1144/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2002. (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków, zwiększenia planu przychodów, zmian w wydatkach w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 757, 758, 801, 851, 853, 854, 900, 926, zmniejszenia rezerwy celowej oraz zmian w GFOŚiGW i PFOŚiGW). 2002-09-25
CXXI/1142/02UCHWAŁA NR CXXI/1142/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2002 r. w sprawie zakończenia czynności likwidacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej /Krowodrza/ w likwidacji, w Krakowie al. Krasińskiego 18. 2002-09-25
CXXI/1146/02UCHWAŁA NR CXXI/1146/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2002 r. w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu Nr 91 w Krakowie ul. Dekerta 18. 2002-09-25
CXXI/1140/02UCHWAŁA NR CXXI/1140/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2002 r. w sprawie zakończenia czynności likwidacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Podgórze"w likwidacji, w Krakowie ul. Szwedzka 27. 2002-09-25
CXXI/1139/02UCHWAŁA NR CXX/1139/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2002 r. w sprawie zakończenia czynności likwidacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Śródmieście" w likwidacji, w Krakowie ul. Długa 38. 2002-09-25
CXXI/1137/02UCHWAŁA NR CXXI/1137/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2002 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/187/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 1999 r. w sprawie powołania rad społecznych w: Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krakowie, Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krakowie i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Krakowie. 2002-09-25
CXXI/1136/02UCHWAŁA NR CXXI/1136/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Miejskiego Rzecznika Konsumentów. 2002-09-25
CXXI/1134/02UCHWAŁA NR CXXI/1134/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny - Gadomskiego" i obszaru "Kliny - Zachód" oraz odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Kliny. 2002-09-25
CXXI/1133/02UCHWAŁA NR CXXI/1133/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2002 r. w sprawie rozpatrzenia zarzutów nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Salwator. 2002-09-25
CXXI/1132/02UCHWAŁA NR CXXI/1132/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2002 r. w sprawie rozpatrzenia protestów nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Salwator. 2002-09-25
CXXI/1141/02UCHWAŁA NR CXXI/1141/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2002 r. w sprawie zakończenia czynności likwidacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Nowa Huta" w likwidacji, w Krakowie os. Na Skarpie 27. 2002-09-25
CXXIII/1161/02UCHWAŁA NR CXXIII/1161/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2002 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Odwoławczej Wyborów do Rad Dzielnic. 2002-10-09
CXXIII/1162/02UCHWAŁA NR CXXIII/1162/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2002 (dot. zwiększenia dochodów w dziale 758, zwiększenie wydatków w działach: 600, 801, zmian w wydatkach w działach: 600, 853, 926 oraz zadaniach priorytetowych Dzielnic w działach: 600, 750, 754, 801, 851, 853, 854, 900, 921, 926). 2002-10-09
CXXIII/1151/02UCHWAŁA NR CXXIII/1151/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla Skotniki w obszarze po wschodniej stronie ul. Grzegorzewskiej. 2002-10-09
CXXIII/1152/02UCHWAŁA NR CXXIII/1152/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Trasy Nowohuckiej jako inwestycji celu publicznego oraz uchylenia uchwały Nr CVII/701/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 lutego 1994 r. i zmiany uchwały Nr CXV/1060/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2002 r. 2002-10-09
CXXIII/1158/02UCHWAŁA NR CXXIII/1158/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2002 r. w sprawie przyznania stypendium Miasta Krakowa studentowi z Orleanu w roku akademickim 2003 - 2004. 2002-10-09
CXXIII/1164/02UCHWAŁA NR CXXIII/1164/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2002 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Zarządu Miasta Krakowa dotyczących przekazania lodowiska przy ul. Siedleckiego 7 na rzecz Miejskiego Klubu Sportowego Cracovia Sportowa Spółka Akcyjna. 2002-10-09
CXXIII/1153/02UCHWAŁA NR CXXIII/1153/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ulicy Wielickiej w Krakowie. 2002-10-09
CXXIII/1154/02UCHWAŁA NR CXXIII/1154/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Chełmskiej i Junackiej. 2002-10-09


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BEATA KOWALÓWKA - DYREKTOR KANCELARII
Osoba publikująca:
KONRAD SZUBA
Data wytworzenia:
2002-11-04
Data publikacji:
2003-07-01
Data aktualizacji:
2019-05-21