Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 101-120

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
CXI/1039/02UCHWAŁA NR CXI/1039/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 42 w Krakowie 2002-05-08
CXI/1040/02UCHWAŁA NR CXI/1040/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie nieodpłatnego oddania w użytkowanie nieruchomości zabudowanej budynkiem położonej przy ul. Prochowej 12 w Krakowie. 2002-05-08
CXI/1041/02UCHWAŁA NR CXI/1041/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczącej nowelizacji Statutów Dzielnic I- XVIII Miasta Krakowa. 2002-05-08
CXI/1042/02UCHWAŁA NR CXI/1042/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie zatwierdzenia "Rocznego Sprawozdania Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Krakowie za 2001 rok". 2002-05-08
CXI/1043/02UCHWAŁA NR CXI/1043/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Krakowa. 2002-05-08
CXI/1044/02UCHWAŁA Nr CXI/1044/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2002 r. zmieniająca uchwałę Nr CV/994/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Inwentaryzacyjnej. 2002-05-08
CXIII/1045/02UCHWAŁA NR CXIII/1045/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Pogotowia Opiekuńczego w Krakowie, na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Krakowa. 2002-05-22
XCIII/1046/02UCHWAŁA NR CXIII/1046/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie wniosku do Wojewody Małopolskiego o przeniesienie na rzecz gminy Miasta Krakowa własności nieruchomości oznaczonej jako działka 5/1 obręb 48 jednostka ewidencyjna Nowa Huta. 2002-05-22
CXIII/1047/02UCHWAŁA NR CXIII/1047/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr C/955/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Komunikacji w Krakowie do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień. 2002-05-22
CXIII/1048/02UCHWAŁA NR CXIII/1048/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie przyznania Brązowego Medalu "Cracoviae Merenti" Księdzu Infułatowi Stanisławowi Małysiakowi. 2002-05-22
CXIII/1049/02UCHWAŁA NR CXIII/1049/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie przyznania Brązowego Medalu "Cracoviae Merenti" Panu Czesławowi Marchewczykowi. 2002-05-22
CXIII/1050/02UCHWAŁA NR CXIII/1050/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2002 (dot. zmian w wydatkach w działach: 600, 750, 754, 801, 854, 900, 921 - zadania priorytetowe dzielnic). 2002-05-22
CXIII/1051/02UCHWAŁA NR CXIII/1051/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2002 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w Mieście Krakowie. 2002-05-22
CXIX/1101/02UCHWAŁA NR CXIX/1101/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Drożdżowa - Bogucicka. 2002-08-28
CXIX/1102/02UCHWAŁA NR CXIX/1102/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2002 r. zmieniająca uchwałę Nr XCVII/913/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Obszaru Zakrzówka. 2002-08-28
CXIX/1103/02UCHWAŁA NR CXIX/1103/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu zbiornika Bagry w Płaszowie. 2002-08-28
CXIX/1104/02UCHWAŁA NR CXIX/1104/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru uwalnianego z rezerwy pod przebieg korytarza komunikacyjnego trasy Tramwaju Szybkiego i ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Lipskiej do ul. Wielickiej. 2002-08-28
CXIX/1105/02UCHWAŁA NR CXIX/1105/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Koszykarskiej. 2002-08-28
CXIX/1106/02UCHWAŁA NR CXIX/1106/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Salwator" Spółka z o.o. na terenie Miasta Krakowa. 2002-08-28
CXIX/1107/02UCHWAŁA NR CXIX/1107/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr CXIII/1051/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2002 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w Mieście Krakowie. 2002-08-28


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>