Wyszukiwanie zaawansowane rezolucji Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
 

Lista rezolucji z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 75 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 1-20

Numer rezolucji Tytuł Data uchwalenia
10/XXIV/99Rezolucja Nr 10/XXIV/99 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 23 czerwca 1999 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie możliwości rewitalizacji Nowej Huty. 1999-06-23
11/XXIV/99Rezolucja Nr 11/XXIV/99 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 23 czerwca 1999 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie zwiększenia dotacji na Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa 1999-06-23
12/XXIV/99Rezolucja Nr 12/XXIV/99 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 23 czerwca 1999 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie udziału samorządów w prywatyzacji przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych oraz w sprawie przekazania Gminie Kraków pakietu akcji Elektrociepłowni "Kraków" S.A. 1999-06-23
13/XXV/99Rezolucja Nr 13/XXV/99 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 7 lipca 1999 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie Zakładowego Robotniczego Klubu Sportowego "Sparta" w Krakowie. 1999-07-07
14/XXVII/99Rezolucja Nr 14/XXVII/99 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 30 sierpnia 1999 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie podjęcia działań ograniczających zagrożenie praktykami satanistycznymi. 1999-08-30
15/XXVII/99Rezolucja Nr 15/XXVII/99 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 30 sierpnia 1999 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie zmian w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. 1999-08-30
16/XXIX/99Rezolucja Nr 16/XXIX/99 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 29 września 1999 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie zmiany ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. 1999-09-29
17/XXXII/99Rezolucja Nr 17/XXXII/99 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 5 października 1999 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ z okazji 120 rocznicy utworzenia Muzeum Narodowego w Krakowie 1999-10-05
18/XXXIII/99Rezolucja Nr 18/XXXIII/99 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 20 października 1999 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie przyznania częstotliwości nadawczych rozgłośni katolickiej Radio Maryja. 1999-10-20
19/XXXIII/99Rezolucja Nr 19/XXXIII/99 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 20 października 1999 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie Czeczenii. 1999-10-20
1/IV/98Rezolucja Nr 1/IV/98 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 25 listopada 1998 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie zarezerwowania w budżecie miasta Krakowa na 1999 rok środków finansowych na potrzeby oświaty z przeznaczeniem na dożywianie dzieci będących w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. 1998-11-25
20/XXXIV/99Rezolucja Nr 20/XXXIV/99 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 3 listopada 1999 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie protestu przeciwko zmniejszaniu nakładów na ochronę zdrowia 1999-11-03
21/XXXV/99Rezolucja Nr 21/XXXV/99 Rada Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa zebrana 11 listopada 1999 r. na uroczystej sesji zwołanej dla uczczenia Święta Niepodległości uchwala niniejszą REZOLUCJĘ dla uczczenia Święta Niepodległości. 1999-11-11
22/XXXIX/99Rezolucja Nr 22/XXXIX/99 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 15 grudnia 1999 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie zwiększenia środków z Budżetu Państwa na finansowanie programu Festiwalu Kraków 2000 w roku 2000. 1999-12-15
23/XL/99Rezolucja Nr 23/XL/99 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 22 grudnia 1999 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie 100-lecia powstania Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. 1999-12-22
24/XLI/99Rezolucja Nr 24/XLI/99 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 29 grudnia 1999 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie zagrożenia dla uzyskania dotacji 300 milionów zł ze środków pomocowych z Unii Europejskiej na wysypisko odpadów komunalnych Barycz. 1999-12-29
25/XLI/99Rezolucja Nr 25/XLI/99 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 29 grudnia 1999 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie likwidacji strefy ochronnej HTS. 1999-12-29
26/XLIII/00Rezolucja Nr 26/XLIII/00 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 26 stycznia 2000 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie zmian legislacyjnych umożliwiających udział samorządów w prywatyzacji przedsiębiorstw energetycznych i energetyki cieplnej. 2000-01-26
27/XLIV/00Rezolucja Nr 27/XLIV/00 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 23 lutego 2000 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz do Wojewody Małopolskiego 2000-02-23
28/XLV/00Rezolucja Nr 28/XLV/00 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 8 marca 2000 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ apel w sprawie hipermarketów prowadzących działalność na terenie Gminy Kraków 2000-03-08


1 2 3 4 >>>