Wyszukiwanie zaawansowane rezolucji Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
 

Lista rezolucji z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 584 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 561-580

Numer rezolucji Tytuł Data uchwalenia
24/92Rezolucja nr 24/92 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 25 września 1992 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie skompensowania ograniczenia budżetowego w Działach: Kultura i Kultura Fizyczna. 1992-09-25
23/92Rezolucja nr 23/92 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 25 września 1992 r. uchwaliła niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie deklaracji o przeznaczeniu budynku przy ul. Św. Tomasza 39-41 na potrzeby Akademii Muzycznej w Krakowie. 1992-09-25
22/92Rezolucja nr 22/92 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 18 września 1992 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie obowiązku uiszczania opłat za świadczenia uzyskiwane od wynajmującego /art. 15 ustawy Prawo budżetowe/ . 1992-09-18
21/92Rezolucja nr 21/92 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 18 września 1992 r. zwraca się do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z niniejszą REZOLUCJĄ w sprawie nowelizacji przepisu art. 28 ust. 3 ustawy o samorządzie terytorialnym z 8.03.90 r. 1992-09-18
20/92Rezolucja nr 20/92 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 21 sierpnia 1992 r. uchwala REZOLUCJĘ w sprawie zagospodarowania obiektów otaczających Kopiec Kościuszki 1992-08-21
19/92Rezolucja nr 19/92 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 10 lipca 1992 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie kupców z Sukiennic i handlu na płycie Rynku Głównego. 1992-07-10
18/92Rezolucja nr 18/92 REZOLUCJA w sprawie rolników dotkniętych klęską gradobicia. 1992-07-05
17/92Rezolucja nr 17/92 Rada Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa na sesji w dniu 4 lipca 1992 roku uchwala REZOLUCJĘ w sprawie utworzenia w Krakowie Autonomicznej Zintegrowanej Strefy Ekonomicznej. 1992-07-04
16/92Rezolucja nr 16/92 Rada Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa na sesji w dniu 4 lipca 1992 roku uchwala REZOLUCJĘ w sprawie objęcia przez Gminę Kraków części akcji Elektrociepłowni Kraków S.A. 1992-07-04
15/92Rezolucja nr 15/92 REZOLUCJA RADY STOŁECZNEGO KRÓLEWSKIEGO MIASTA KRAKOWA w sprawie przywrócenia Krakowowi statusu obszaru szczególnie chronionego. 1992-06-26
14/92Rezolucja nr 14/92 REZOLUCJA Rada Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 26 czerwca 1992 r. zwraca się do Sejmu III Rzeczypospolitej Polskiej o jak najszybsze uchwalenie "Ustawy o przeciwdziałaniu szkodliwości używania tytoniu'' zgodnie z projektem złożonym Marszałkowi Sejmu w dniu 5 marca 1992 r. 1992-06-26
13/92Rezolucja nr 13/92 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 12 czerwca 1992 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie ujawnienia agentów SB i UB w samorządzie Krakowa. 1992-06-12
12/92Rezolucja nr 12/92 Rada Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 5 czerwca 1992 roku w oparciu o doświadczenia w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. 1992-06-05
11/92Rezolucja nr 11/92 RADA MIASTA KRAKOWA zebrana na sesji w dniu 5 czerwca 1992 r. uchwala niniejszą REZOLUCJA w sprawie refundacji ustawowych ulg podatkowych. 1992-06-05
10/92Rezolucja nr 10/92 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 5 czerwca 1992 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie kierunków działania pomocy społecznej w Krakowie. 1992-06-05
9/92Rezolucja nr 9/92 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji a dniu 29 maja 1992r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie rozpatrzenia rezygnacji członków ZMK z pełnionych funkcji. 1992-05-29
8/92Rezolucja nr 8/92 REZOLUCJA Rada Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 27 marca 1992 roku zwraca się do Prezydenta Rzeczypospoliitej Polskiej Pana Lecha Wałęsy z propozycją nadania Generałowi Stanisławowi MACZKOWI stopnia MARSZAŁKA POLSKI. 1992-03-27
30/93Rezolucja nr 30/93 Rada Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 15 stycznia 1992 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie przywrócenia Pomnika Józefa Piłsudskiego w Krakowie. 1992-01-15
7/91Rezolucja nr 7/91 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 13 grudnia 1991 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w 10. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. 1991-12-13
6/91Rezolucja nr 6/91 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 6 grudnia 1991 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie w sprawie referendum niepodległościowego na Ukrainie. 1991-12-06


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>