Wyszukiwanie zaawansowane rezolucji Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
 

Lista rezolucji z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 587 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 461-480

Numer rezolucji Tytuł Data uchwalenia
63/LV/96 Rezolucja Nr 63/LV/96 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 11 lipca 1996 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie przyspieszenia budowy odcinka Opatkowice-Bieżanów południowego autostradowego (A-4) obejścia Krakowa i kieruje ją do Premiera Rządu RP Pana Włodzimierza Cimoszewicza. 1996-07-11
62/LII/96Rezolucja Nr 62/LII/96 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 12 czerwca 1996 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie nadużyć w wypowiedziach publicznych przedstawicieli władz RP wobec Ojca Świętego Jana Pawła II. 1996-06-12
61/XLIX/96Rezolucja Nr 61/XLIX/96 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 8 maja 1996 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ popierająca stanowisko Unii Metropolii Polskich w sprawie regulacji tzw. "prawa śmieciowego". 1996-05-08
60/XLVIII/96Rezolucja Nr 60/XLVIII/96 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 7 maja 1996 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie protestu przeciwko ingerowania w wewnętrzne sprawy naszego kraju 1996-05-07
59/XLVIII/96Rezolucja Nr 59/XLVIII/96 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 7 maja 1996 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie przeciwdziałania przestępczości 1996-05-07
58/XLVIII/96Rezolucja Nr 58/XLVIII/96 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 7 maja 1996 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie prawnej ochrony życia dzieci nie narodzonych 1996-05-07
57/XLVI/96Rezolucja Nr 57/XLVI/96 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 10 kwietnia 1996 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie protestu przeciw nowelizacji ustawy podatkowej w 1997 r. zmierzającej do ograniczenia ulg i odposów na oświatę i edukację 1996-04-10
56/XLVI/96Rezolucja Nr 56/XLVI/96 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 10 kwietnia 1996 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy w związku z wyrokiem Sądu Antymonopolowego. 1996-04-10
55/XLVI/96Rezolucja Nr 55/XLVI/96 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 10 kwietnia 1996 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Rada Miasta Krakowa zwraca się do Pana Prezydenta Miasta Krakowa o zmianę Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Krakowa w § 5 ust. 1 w pkt. 2 i 3. 1996-04-10
54/XLVI/96Rezolucja Nr 54/XLVI/96 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 10 kwietnia 1996 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie pomocy ofiarom i poszkodowanym w tragicznym wypadku w Czechach. 1996-04-10
53/XLV/96Rezolucja Nr 53/XLV/96 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 27 marca 1996 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Rada Miasta Krakowa zwraca się do Pana Wojewody Krakowskiego o zaniecha- nie działań zmierzających do likwidacji trzech Oddziałów tj. Okulistycznego, Urologii i Pediatrii w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. 1996-03-27
51/XLI/96Rezolucja Nr 51/XLI/96 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 24 stycznia 1996 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ kierując ją do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i Prezesa Telewizji Polskiej SA 1996-01-24
50/XL/96Rezolucja Nr 50/XL/96 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 10 stycznia 1996 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Rada Miasta Krakowa zobowiązuje Zarząd Miasta Krakowa do przedstawienia: 1. Przyczyn złego stanu utrzymania dróg ulic i chodników miasta. 1996-01-10
49/XXXVI/96Rezolucja Nr 49/XXXVIII/96 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 10 stycznia 1996 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Kilkadziesiąt lat panowania rosyjskiego nad Polską pozostawiło liczne zagrożenia wśród których do najpoważniejszych należy rozlokowana na strategicznych pozycjach agentura. Brak ustawy lustracyjnej skutkuje w tych dniach bezprecedensowym kryzysem na szczytach władzy. 1996-01-10
48/XXXVI/95Rezolucja Nr 48/XXXVIII/95 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 20 grudnia 1995 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Rada Miasta Krakowa zdecydowanie protestuje wobec odwołania Pana Tadeusza Piekarza ze stanowiska Wojewody Krakowskiego. 1995-12-20
47/XXXV/95Rezolucja Nr 47/XXXV/95 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 29 listopada 1995 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Rada Miasta Krakowa wnioskuje do Zarządu Miasta Krakowa o powołanie w trybie pilnym wspólnego zespołu 1995-11-29
46/XXXIV/95Rezolucja Nr 46/XXXIV/95 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 22 listopada 1995 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ W związku z art. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1992 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne 1995-11-22
45/XXXII/95Rezolucja Nr 45/XXXII/95 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 25 października 1995 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie pomocy dla Polaków zamieszkałych w Kazachstanie 1995-10-25
44/XXXI/95Rezolucja Nr 44/XXXI/95 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 11 października 1995 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie wsparcia finansowego działań edukacyjnych i wychowawczych w Gminie Kraków 1995-10-11
43/XXXI/95 Rezolucja Nr 43/XXXI/95 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 11 października 1995 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do władz państwowych w sprawie nakładów na oświatę w budżecie państwa 1995-10-11


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>