Wyszukiwanie zaawansowane rezolucji Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
 

Lista rezolucji z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 595 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 341-360

Numer rezolucji Tytuł Data uchwalenia
15/XXX/03Rezolucja Nr 15/XXX/03 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 5 listopada 2003 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie kas fiskalnych. 2003-11-05
14/XXIX/03Rezolucja Nr 14/XXIX/03 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 23 października 2003 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ kierując ją Do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Do Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Krakowie. 2003-10-23
13/XXVIII/03Rezolucja Nr 13/XXVIII/03 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 22 października 2003 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Premiera Rządu RP w sprawie nowelizacji ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. 2003-10-22
12/XXVII/03Rezolucja Nr 12/XXVII/03 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 15 października 2003 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ dla uczczenia 25. Rocznicy Pontyfikatu Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II. 2003-10-15
11/XXVI/03Rezolucja Nr 11/XXVI/03 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 8 października 2003 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie Wojewódzkiego Planu Zdrowotnego. 2003-10-08
9/XXVI/03Rezolucja Nr 9/XXVI/03 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 8 października 2003 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ kierując ją Do Sejmu Rzeczpospolitej Do Premiera Rządu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 2003-10-08
8/XXVI/03Rezolucja Nr 8/XXVI/03 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 8 października 2003 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Rada Miasta Krakowa wnioskuje do Ministra Obrony Narodowej o wyrażenie zgody na zmianę nazwy 13. eskadra lotnictwa transportowego na nazwę 13. krakowska eskadra lotnictwa transportowego. 2003-10-08
10/XXVI/03Rezolucja Nr 10/XXVI/03 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 8 października 2003 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie usunięcia wadliwie skonstruowanych zapisów ustawowych. 2003-10-08
7/XXIII/03Rezolucja Nr 7/XXIII/03 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 10 września 2003 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie podjęcia intensywnych działań zapewniających przygotowanie, a następnie realizację węzła "Bieżanów" na autostradzie A-4 w kierunku Tarnowa, skierowaną na ręce Pana Wicepremiera Marka Pola i Pana Wojewody Małopolskiego Jerzego Adamika. 2003-09-10
5/XX/03Rezolucja Nr 5/XX/03 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 2 lipca 2003 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie rekrutacji gimnazjalistów do szkół średnich 2003-07-02
6/XX/03Rezolucja Nr 6/XX/03 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 2 lipca 2003 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ kierując do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie giełdy samochodowej w Balicach przy ul. Olszanickiej. 2003-07-02
4/XIX/03Rezolucja Nr 4/XIX/03 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 18 czerwca 2003 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie podziękowania Prezydentowi USA za wizytę w Krakowie 2003-06-18
3/XVII/03Rezolucja Nr 3/XVII/03 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 4 czerwca 2003 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie proponowanych zmian podatkowych, dotyczących twórców kultury. 2003-06-04
2/VI/03Rezolucja Nr 2/VI/03 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 19 lutego 2003 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie utrzymania powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 2003-02-19
1/IV/03Rezolucja Nr 1/IV/03 w sprawie finansowania policji szczebla powiatowego bezpośrednio z budżetu Państwa 2003-01-22
75/CXXIII/02Rezolucja Nr 75/CXXIII/02 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 9 października 2002 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Do Komendanta Głównego Policji w sprawie Stanowiska Wspomagania Dowodzenia. 2002-10-09
74/CXXIII/02Rezolucja Nr 74/CXXIII/02 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 9 października 2002 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Rada Miasta Krakowa apeluje do krakowskich parlamentarzystów o wystąpienie z inicjatywą ustawodawczą dotyczącą stworzenia podstaw prawnych do uchwalania przez samorząd zasad umieszczania reklam i elementów wystroju na zabytkowych obszarach miast. 2002-10-09
73/CXXI/02Rezolucja Nr 73/CXXI/02 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 25 września 2002 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Do Wojewody Małopolskiego w sprawie niedostatecznej struktury Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie. 2002-09-25
72/CXVIII/02Rezolucja Nr 72/CXVIII/02 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 10 lipca 2002 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zmiany statusu prawnego lotniska Kraków- Balice. 2002-07-10
70/CXVII/02Rezolucja Nr 70/CXVII/02 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 3 lipca 2002 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zredukowania zakresu instytucji ławnika . 2002-07-03


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>