Wyszukiwanie zaawansowane rezolucji Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
 

Lista rezolucji z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 595 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 101-120

Numer rezolucji Tytuł Data uchwalenia
42/XLVIII/16Rezolucja Nr 42/XLVIII/16 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 29 czerwca 2016 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Prezesa Rady Ministrów, posłów i senatorów z okręgu obejmującego Kraków, Prezesa Zarządu PGNiG S.A, Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie, Ministra Skarbu Państwa, Ministra Rozwoju, Wojewody Małopolskiego, Sejmiku Województwa Małopolskiego, Starosty Powiatu Krakowskiego. w sprawie planowanych zmian w strukturze organizacyjnej... 2016-06-29
41/XLVIII/16Rezolucja Nr 41/XLVIII/16 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 29 czerwca 2016 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Do Prezydenta RP, Sejmu RP, Senatu RP i Rady Ministrów w sprawie sytuacji uczniów niepełnosprawnych. 2016-06-29
40/XLVII/16Rezolucja Nr 40/XLVII/16 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 08 czerwca 2016 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Do posłów, senatorów, Rządu Rzeczypospolitej, w sprawie wprowadzenia zmian prawnych umożliwiających samorządom skuteczna walkę z hałasem. 2016-06-08
39/XLVII/16Rezolucja Nr 39/XLVII/16 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 08 czerwca 2016 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Skierowana do Prezydenta RP, Sejmu i Senatu RP i partii reprezentowanych w Parlamencie. 2016-06-08
38/XLVI/16Rezolucja Nr 38/XLVI/16 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 31 maja 2016 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Mieszkańców Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa w sprawie Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 2016-05-31
37/XLIV/16Rezolucja Nr 37/XLIV/16 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 25 maja 2016 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Ministra Środowiska, w sprawie utrzymania programów ''Kawka'' i ''Ryś'' przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 2016-05-25
36/XLII/16Rezolucja Nr 36/XLII/16 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 27 kwietnia 2016 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej, władz spółki ArcelorMittal Poland S.A., służb ochrony środowiska Województwa Małopolskiego, Ws reakcji na awarie ekologiczne w Hucie ArcelorMittal Poland S.A w Krakowie 2016-04-27
35/XLI/16Rezolucja Nr 35/XLI/16 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 13 kwietnia 2016 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Marszałka Województwa Małopolskiego W sprawie funkcjonowania Przychodni POZ przy Alei Pokoju 2. 2016-04-13
34/XLI/16Rezolucja Nr 34/XLI/16 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 13 kwietnia 2016 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowana do PKP PLK oraz Marszałka Województwa Małopolskiego w/s modernizacji linii kolejowej na odcinku Kraków Główny Towarowy - Rudzice. 2016-04-13
33/XLI/16Rezolucja Nr 33/XLI/16 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 13 kwietnia 2016 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Pana Marszałka, Urzędu Marszałkowskiego i Radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie likwidacji przychodni Centrum Promocji Zdrowia na al. Pokoju 2 w Krakowie. 2016-04-13
32/XLI/16Rezolucja Nr 32/XLI/16 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 13 kwietnia 2016 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Do Sądu Rejonowego w Krakowie-Krowodrzy w sprawie przyspieszenia rozpatrywania skargi Gminy Miejskiej Kraków w zakresie nakazu wydania nieruchomości w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie, II Wydział Cywilny Odwoławczy, nr sygn. II Ca 446/15 i II Cz 490/15 wydanym dnia 11 czerwca 2015 roku. 2016-04-13
31/XLI/16Rezolucja Nr 31/XLI/16 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 13 kwietnia 2016 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do: Ministra Środowiska w sprawie nieprzyznania dofinansowania dla Projektu zintegrowanego LIFE ''Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze''. 2016-04-13
30/XXXVII/16Rezolucja Nr 30/XXXVII/16 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 17 lutego 2016 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do posłów, senatorów, Rządu Rzeczypospolitej w sprawie wprowadzenia do budżetu państwa ważnych dla Krakowa zadań inwestycyjnych 2016-02-17
29/XXXVI/16Rezolucja Nr 29/XXXVI/16 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 03 lutego 2016 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do skierowaną do Ministra Zdrowia w sprawie podpisania kontraktu przez NFZ z Centrum Cyklotronowym Bronowice w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN 2016-02-03
27/XXXV/16Rezolucja Nr 27/XXXV/16 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 13 stycznia 2016 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Prezydenta RP w sprawie: apelu do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy, Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Pani Beaty Szydło o sfinansowanie budowy na terenie Stołeczno-Królewskiego Miasta Krakowa pomnika Armii Krajowej oraz pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego. 2016-01-13
26/XXXIV/15Rezolucja Nr 26/XXXIV/15 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 16 grudnia 2015 roku uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, Ministra Cyfryzacji, Ministra Rozwoju, Ministra Środowiska, Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Parlamentarzystów RP oraz Prezesa UKE w sprawie nowelizacji przepisów Specustawy Telekomunikacyjnej i planów jej liberalizacji. 2015-12-16
25/XXXI/15Rezolucja Nr 25/XXXI/15 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 02 grudnia 2015 roku uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Do Sejmiku Województwa Małopolskiego i Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie stanowiska Rady Miasta Krakowa w sprawie projektu uchwały w zakresie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 2015-12-02
24/XXVII/15Rezolucja Nr 24/XXVII/15 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 21 października 2015 roku uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zmiany finansowania kosztów nauki cudzoziemców przebywających w polskich szkołach samorządowych 2015-10-21
23/XXVII/15Rezolucja Nr 23/XXVII/15 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 21 października 2015 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie ponownego przyjęcia uchwały Nr XLIV/703/13 z dnia 25 listopada 2013 r. 2015-10-21
22/XXVII/15Rezolucja Nr 22/XXVII/15 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 21 października 2015 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do: Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Sejmowej Komisji Samorządu terytorialnego ws. zmian w ustawach ustrojowych JST w zakresie dotyczącym konsultacji społecznych. 2015-10-21


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>