Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Wadów - Węgrzynowice – Zarządzenia

  1. Zarządzenie Nr 2571/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 października 2010 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wadów - Węgrzynowice" (Druk nr 1872):


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia    strona bipStrona źródłowa BIP z zarządzeniem

  dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do zarządzenia (ok. 8 MB)


 2. Zarządzenie Nr 2465/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 października 2010 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wadów - Węgrzynowice":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia


 3. Zarządzenie Nr 2330/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 września 2010 r. w sprawie w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących ponownie wyłożonej części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wadów - Węgrzynowice":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(2)


 4. Zarządzenie Nr 1074/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 934/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wadów - Węgrzynowice":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia


 5. Zarządzenie Nr 934/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wadów - Węgrzynowice":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(1)


 6. Zarządzenie Nr 2102/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 października 2007 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wadów - Węgrzynowice":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków


strona bipPowrót do strony głównej planu