Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Wróblowice – Uchwały

   1. Uchwała Nr CVIII/1483/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wróblowice":


    dokument pdf-tekstTreść uchwały    strona bipStrona źródłowa BIP z uchwałą


  2. Uchwała Nr VII/92/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wróblowice":


    dokument pdf-tekstTreść uchwały    strona bipStrona źródłowa BIP z uchwałą

    dokument pdf-rysunekZałacznik graficzny do uchwały z granicami planu


strona bipPowrót do strony głównej planu