Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Wróblowice – Opinie KPPiOŚ

   1. Opinia Nr 195/2009 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 14 grudnia 2009 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wróblowice":


    dokument pdf-tekstTreść opinii    strona bipStrona źródłowa BIP z opinią


  2. Opinia Nr 158/2009 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 1 czerwca 2009 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wróblowice":


    dokument pdf-tekstTreść opinii    strona bipStrona źródłowa BIP z opinią


strona bipPowrót do strony głównej planu