Nieobowiązujący plan

NIEOBOWIĄZUJĄCA ZMIANA
miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla SKOTNIKI
w obszarze po wschodniej stronie ulicy GRZEGORZEWSKIEJ

Logo
 

Zmiana planu utraciła moc obowiązywania w dniu 2 marca 2019 r. wraz z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SKOTNIKI I KOSTRZE - OBSZAR ŁĄKOWY"Przekierowanie do strony planu

 

Powierzchnia zmiany planu - 1,1 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica VIII Dębniki

LokalizacjaUCHWAŁA NR CXXIII/1151/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2002 r. w sprawie ZMIANY miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla SKOTNIKI w obszarze po wschodniej stronie ulicy GRZEGORZEWSKIEJ - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 258, poz. 3373 z dnia 25 listopada 2002 r. - obowiązuje od dnia 10 grudnia 2002 r.

Zmiana planu obowiązywała od 10 grudnia 2002 r. do 2 marca 2019 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ ZMIANY PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK ZMIANY PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 2 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 2 MB)

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 9 października 2002 r.

Miniatura


Prace nad sporządzeniem zmiany planu prowadzone były przez
b. PRACOWNIĘ URBANISTYCZNĄ WYDZIAŁU ROZWOJU MIASTA UMK

strona bipPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip