Wersja dokumentu z dnia 2014-11-25 09:29:52


Jak powstałyIdea utworzenia dzielnic narodziła się w środowisku Komitetów Obywatelskich. Projekt podziału Krakowa na 18 dzielnic dokonał zespół kierowany przez doktora Kazimierza Trafasa - geografa związanego z UJ. Rada Miasta Krakowa uchwałą Nr XXI/143/91 z dnia 27 marca 1991 r. w sprawie utworzenia w Mieście Krakowie dzielnic miejskich postanowiła o powołaniu osiemnastu Dzielnic jako jednostek pomocniczych. Następnie w dniu 30 sierpnia 1991 r. podjęto uchwałę Nr XXIX/197/91 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do Rad Dzielnic.

Dokonując podziału kierowano się historycznymi podziałami Krakowa na dawne gminy – stąd przykładowo w dzielnicy VII znalazły się Bielany, Chełm, Olszanica, Półwsie Zwierzynieckie, Przegorzały, Wola Justowska, Zwierzyniec czyli dawne podkrakowskie wsie w większości włączone do miasta na początku XX wieku. Tworząc dzielnice starano się nie tylko uwzględniać dawne podziały katastralne lecz także podział na parafie oraz dbać, aby komunikacja w obrębie nowopowstałych dzielnic była w miarę możliwości dogodna dla mieszkańców.

Zgodnie z uchwałą nr XXIX/197/91 wybory do Rad Dzielnic są powszechne, równe, bezpośrednie i wolne oraz przeprowadzane w głosowaniu tajnym. Prawo wybierania miał każdy mieszkaniec Krakowa uprawniony do głosowania w mieście zgodnie z ordynacją wyborczą do rad gmin zamieszkały stale na obszarze działania danej Rady. Natomiast wybranym w skład rady mógł być każdy, komu przysługiwało prawo wybierania do danej Rady i był zameldowany na pobyt stały na obszarze tej Dzielnicy. 

UCHWAŁA NR XXI/143/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 1991 . w sprawie utworzenia w Mieście Krakowie dzielnic miejskich

UCHWAŁA NR XXIX/197/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do Rad Dzielnic


 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-01-08 11:26:52
ROBERT ROLKA
 Edycja
2018-03-21 10:16:53
ROBERT ROLKA
 Edycja
2017-03-16 08:25:51
ROBERT ROLKA
 Edycja
2016-04-08 08:29:01
ROBERT ROLKA
 Edycja
2015-04-29 09:40:17
ROBERT ROLKA
 Edycja
2014-11-25 09:29:52
ROBERT ROLKA
 Edycja
2014-11-25 09:27:55
ROBERT ROLKA
 Edycja
2014-03-19 08:58:52
ROBERT ROLKA
 Edycja
2013-12-19 14:23:08
ROBERT ROLKA
 Edycja
2013-01-28 08:47:05
ROBERT ROLKA
 Edycja
2012-02-29 10:52:37
ROBERT ROLKA
 Edycja
2011-08-25 10:11:23
ROBERT ROLKA
 Edycja
2010-10-21 12:37:13
ROBERT ROLKA
 Edycja
2010-10-18 11:42:31
ROBERT ROLKA
 Edycja
2010-01-27 13:44:04
ROBERT ROLKA
 Edycja
2009-03-03 08:55:50
ROLKA ROBERT
 Edycja
2009-03-03 08:54:01
ROLKA ROBERT
 Edycja
2009-03-03 08:53:46
ROLKA ROBERT
 Edycja
2009-03-03 08:52:16
ROLKA ROBERT
 Edycja
2009-03-03 08:50:40
ROLKA ROBERT
 Edycja
2009-03-03 08:49:33
ROLKA ROBERT
 Edycja
2009-02-18 09:13:53
ROLKA ROBERT
 Edycja
2009-02-18 09:13:41
ROLKA ROBERT
 Edycja
2008-10-16 11:28:04
ROLKA ROBERT
 Edycja
2008-10-16 11:27:00
ROLKA ROBERT
 Edycja
2007-08-20 13:05:18
ROLKA ROBERT
 Edycja
2007-05-10 08:59:14
ROLKA ROBERT
 Edycja
2007-05-10 08:59:02
ROLKA ROBERT
 Edycja
2007-05-10 08:58:55
ROLKA ROBERT
 Edycja
2006-12-15 09:34:23
ROLKA ROBERT
 Edycja
2006-11-09 12:37:16
ROLKA ROBERT
 Edycja
2006-03-10 11:12:36
ROLKA ROBERT
 Edycja
2006-03-10 11:12:21
ROLKA ROBERT
 Edycja
2005-11-21 11:44:26
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2005-11-21 11:44:05
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2005-11-19 09:51:25
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2005-11-19 09:50:34
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2005-11-19 09:49:36
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2005-11-19 09:49:18
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2005-11-19 09:48:33
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2005-11-19 09:48:20
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2005-11-19 09:48:07
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2005-11-19 09:47:12
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2005-11-19 09:26:23
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2005-11-19 09:26:01
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2005-11-19 09:25:44
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2005-11-19 09:24:50
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja