Wersja dokumentu z dnia 2011-07-04 10:30:35

 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY "MOJA DZIELNICA, WCZORAJ I DZIŚ"
Powstanie Dzielnic

Dnia 27 marca 1991 roku Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie utworzenia w Mieście Krakowie 18 Dzielnic miejskich. Idea utworzenia Dzielnic narodziła się w środowisku Komitetów Obywatelskich. Projekt podziału Krakowa na 18 Dzielnic powstał z uwzględnieniem historycznych uwarunkowań. Tworząc Dzielnice starano się nie tylko uwzględniać dawne podziały katastralne lecz także podział na parafie oraz dbać, aby komunikacja w obrębie nowopowstałych Dzielnic była w miarę możliwości dogodna dla mieszkańców.

 

Statut Dzielnic

Dzielnice aktualnie działają w oparciu o Statut Dzielnic ustalony przez Radę Miasta Krakowa uchwałą Nr LXVII/660/96 z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnic (z późniejszymi zmianami).

 

Zakres działania Dzielnic

Do zakresu działania Dzielnic należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, a także powierzone jej przez Radę Miasta, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie warunków życia jej mieszkańców. W zakresie działania Dzielnic mieści się między innymi wnioskowanie do organów Miasta, Prezydenta Miasta, jednostek Urzędu Miasta, jednostek komunalnych, a także innych jednostek funkcjonujących na obszarze Dzielnic jak również opiniowanie na wniosek lub z własnej inicjatywy w sprawach istotnych dla społeczności lokalnej. Szczególnym zadaniem Dzielnic jest określanie przedsięwzięć priorytetowych służących zaspokajaniu najpilniejszych potrzeb danej Dzielnicy oraz zadań powierzonych w ramach poszczególnych dziedzin. Środki finansowe na realizację zadań Dzielnic są określane corocznie przez Radę Miasta Krakowa w budżecie.

 

 

 


 

 

INTERAKTYWNY PLAN KRAKOWA

 

WYBORY DO RAD DZIELNIC MIASTA KRAKOWA (9 STYCZNIA 2011 ROK) - DOKUMENT ARCHIWALNY

 

 

 

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-08-28 09:00:55
ROBERT ROLKA
 Edycja
2020-08-17 08:20:16
ROBERT ROLKA
 Edycja
2020-08-13 12:07:42
ROBERT ROLKA
 Edycja
2020-08-07 09:47:30
ROBERT ROLKA
 Edycja
2020-08-04 14:45:45
ROBERT ROLKA
 Edycja
2020-07-29 09:59:28
AGNIESZKA KARDAS
 Edycja
2020-07-29 09:48:51
AGNIESZKA KARDAS
 Edycja
2020-07-15 13:05:47
ROBERT ROLKA
 Edycja
2020-07-15 12:51:48
ROBERT ROLKA
 Edycja
2020-07-15 12:51:00
ROBERT ROLKA
 Edycja
2020-07-15 12:50:09
ROBERT ROLKA
 Edycja
2020-07-15 12:49:28
ROBERT ROLKA
 Edycja
2020-01-07 10:19:30
ROBERT ROLKA
 Edycja
2019-02-18 10:16:05
ROBERT ROLKA
 Edycja
2019-01-30 10:10:12
ROBERT ROLKA
 Edycja
2019-01-30 10:09:43
ROBERT ROLKA
 Edycja
2019-01-08 10:58:52
ROBERT ROLKA
 Edycja
2018-12-18 13:49:52
ROBERT ROLKA
 Edycja
2018-12-12 12:06:41
ROBERT ROLKA
 Edycja
2018-12-04 07:57:58
ROBERT ROLKA
 Edycja
2018-12-04 07:57:21
ROBERT ROLKA
 Edycja
2018-11-29 08:25:05
ROBERT ROLKA
 Edycja
2018-04-20 09:44:55
ROBERT ROLKA
 Edycja
2018-03-20 15:01:33
ROBERT ROLKA
 Edycja
2017-12-12 08:26:10
ROBERT ROLKA
 Edycja
2017-03-15 09:57:15
ROBERT ROLKA
 Edycja
2016-04-08 08:20:41
ROBERT ROLKA
 Edycja
2016-03-09 09:31:56
ROBERT ROLKA
 Edycja
2015-04-29 09:03:56
ROBERT ROLKA
 Edycja
2014-12-11 08:32:28
ROBERT ROLKA
 Edycja
2014-12-11 08:30:51
ROBERT ROLKA
 Edycja
2014-12-11 08:30:07
ROBERT ROLKA
 Edycja
2014-12-01 11:18:41
ROBERT ROLKA
 Edycja
2014-11-25 09:19:55
ROBERT ROLKA
 Edycja
2014-11-25 09:15:50
ROBERT ROLKA
 Edycja
2014-08-05 14:42:02
ROBERT ROLKA
 Edycja
2014-06-16 14:14:10
ROBERT ROLKA
 Edycja
2014-04-22 08:47:00
ROBERT ROLKA
 Edycja
2014-04-22 08:35:41
ROBERT ROLKA
 Edycja
2014-04-17 07:54:39
ROBERT ROLKA
 Edycja
2014-04-01 11:32:28
ROBERT ROLKA
 Edycja
2014-03-13 08:46:49
ROBERT ROLKA
 Edycja
2014-03-12 10:06:21
ROBERT ROLKA
 Edycja
2014-03-06 09:21:09
ROBERT ROLKA
 Edycja
2014-02-25 09:33:48
ROBERT ROLKA
 Edycja
2014-02-18 09:06:12
ROBERT ROLKA
 Edycja
2014-02-18 09:01:20
ROBERT ROLKA
 Edycja
2014-02-17 11:09:26
ROBERT ROLKA
 Edycja
2013-12-23 13:09:56
ROBERT ROLKA
 Edycja
2013-12-19 13:46:35
ROBERT ROLKA
 Edycja
2013-11-22 09:38:33
ROBERT ROLKA
 Edycja
2013-11-06 10:14:57
ROBERT ROLKA
 Edycja
2013-11-06 10:14:10
ROBERT ROLKA
 Edycja
2013-10-18 09:42:41
ROBERT ROLKA
 Edycja
2013-10-01 12:15:58
ROBERT ROLKA
 Edycja
2013-09-24 10:43:08
ROBERT ROLKA
 Edycja
2013-09-24 10:25:27
ROBERT ROLKA
 Edycja
2013-08-29 09:37:04
ROBERT ROLKA
 Edycja
2013-04-16 08:08:27
ROBERT ROLKA
 Edycja
2013-03-14 13:14:19
ROBERT ROLKA
 Edycja
2013-02-25 08:11:21
ROBERT ROLKA
 Edycja
2013-02-25 08:09:12
ROBERT ROLKA
 Edycja
2013-01-28 09:30:35
ROBERT ROLKA
 Edycja
2013-01-21 11:09:26
ROBERT ROLKA
 Edycja
2013-01-21 11:08:34
ROBERT ROLKA
 Edycja
2013-01-21 09:52:04
ROBERT ROLKA
 Edycja
2012-11-28 13:00:42
ROBERT ROLKA
 Edycja
2012-11-28 08:12:47
ROBERT ROLKA
 Edycja
2012-09-26 09:38:47
ROBERT ROLKA
 Edycja
2012-07-23 12:36:40
ELŻBIETA TRZECIAKIEWICZ
 Edycja
2012-07-03 08:32:38
ROBERT ROLKA
 Edycja
2012-05-24 11:56:24
ROBERT ROLKA
 Edycja
2012-05-23 08:16:30
ROBERT ROLKA
 Edycja
2012-05-22 11:25:04
ROBERT ROLKA
 Edycja
2012-03-19 12:57:05
ROBERT ROLKA
 Edycja
2012-03-19 12:14:43
ROBERT ROLKA
 Edycja
2012-03-19 12:10:53
ROBERT ROLKA
 Edycja
2012-02-29 10:49:41
ROBERT ROLKA
 Edycja
2012-01-16 14:41:40
ROBERT ROLKA
 Edycja
2012-01-16 12:00:50
ROBERT ROLKA
 Edycja
2012-01-16 11:59:48
ROBERT ROLKA
 Edycja
2012-01-16 11:54:05
ROBERT ROLKA
 Edycja
2012-01-16 11:52:43
ROBERT ROLKA
 Edycja
2012-01-16 11:39:45
ROBERT ROLKA
 Edycja
2012-01-16 11:37:16
ROBERT ROLKA
 Edycja
2012-01-16 11:36:45
ROBERT ROLKA
 Edycja
2012-01-09 08:31:36
ROBERT ROLKA
 Edycja
2012-01-03 09:26:50
ROBERT ROLKA
 Edycja
2011-10-14 08:12:13
ROBERT ROLKA
 Edycja
2011-08-25 09:38:13
ROBERT ROLKA
 Edycja
2011-07-04 10:31:08
ROBERT ROLKA
 Edycja
2011-07-04 10:30:35
ROBERT ROLKA
 Edycja
2011-07-04 10:29:50
ROBERT ROLKA
 Edycja
2011-07-04 10:27:42
ROBERT ROLKA
 Edycja
2011-07-01 11:29:12
ROBERT ROLKA
 Edycja
2011-07-01 11:28:43
ROBERT ROLKA
 Edycja
2011-06-29 13:05:00
ROBERT ROLKA
 Edycja
2011-06-29 13:04:08
ROBERT ROLKA
 Edycja
2011-06-29 13:03:57
ROBERT ROLKA
 Edycja
2011-06-29 13:03:09
ROBERT ROLKA
 Edycja
2011-06-29 13:02:33
ROBERT ROLKA
 Edycja
2011-06-29 13:01:37
ROBERT ROLKA
 Edycja
2011-06-21 12:30:27
ROBERT ROLKA
 Edycja
2011-06-21 12:17:31
ROBERT ROLKA
 Edycja
2011-05-25 08:22:26
ROBERT ROLKA
 Edycja
2011-05-25 08:20:21
ROBERT ROLKA
 Edycja
2011-03-28 11:50:50
ROBERT ROLKA
 Edycja
2011-01-31 13:08:40
ROBERT ROLKA
 Edycja
2011-01-13 13:08:12
ROBERT ROLKA
 Edycja
2011-01-13 13:05:42
ROBERT ROLKA
 Edycja
2011-01-13 13:03:43
ROBERT ROLKA
 Edycja
2011-01-13 13:02:40
ROBERT ROLKA
 Edycja
2011-01-11 09:32:00
ROBERT ROLKA
 Edycja
2011-01-11 09:30:57
ROBERT ROLKA
 Edycja
2010-12-22 10:08:24
ROBERT ROLKA
 Edycja
2010-12-22 10:06:47
ROBERT ROLKA
 Edycja
2010-10-21 12:49:01
ROBERT ROLKA
 Edycja
2010-10-18 11:38:32
ROBERT ROLKA
 Edycja
2009-09-22 11:21:08
ROLKA ROBERT
 Edycja
2009-08-18 14:51:51
ROLKA ROBERT
 Edycja
2009-08-18 14:51:43
ROLKA ROBERT
 Edycja
2009-08-18 14:51:31
ROLKA ROBERT
 Edycja
2009-03-03 08:45:43
ROLKA ROBERT
 Edycja
2009-03-03 08:45:22
ROLKA ROBERT
 Edycja
2009-03-03 08:44:34
ROLKA ROBERT
 Edycja
2009-02-18 09:05:35
ROLKA ROBERT
 Edycja
2009-02-18 09:05:31
ROLKA ROBERT
 Edycja
2008-05-08 12:54:31
ROLKA ROBERT
 Edycja
2008-05-08 12:54:16
ROLKA ROBERT
 Edycja
2008-05-08 12:53:54
ROLKA ROBERT
 Edycja
2007-05-10 08:39:39
ROLKA ROBERT
 Edycja
2007-05-10 08:39:32
ROLKA ROBERT
 Edycja
2007-05-10 08:31:03
ROLKA ROBERT
 Edycja
2005-12-12 11:24:26
ROLKA ROBERT
 Edycja
2005-12-12 11:20:16
ROLKA ROBERT
 Edycja
2005-12-08 12:40:06
ROLKA ROBERT
 Edycja
2005-12-07 10:08:07
ROLKA ROBERT
 Edycja
2005-12-01 23:04:04
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2005-12-01 22:59:19
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2005-12-01 22:56:13
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2005-12-01 22:55:26
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2005-12-01 22:54:49
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2005-12-01 11:32:25
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2005-11-14 22:09:17
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2005-11-14 22:09:09
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja