Dokument archiwalny

 

Raport o Stanie Miasta 2005

Wstęp [pdf 109 KB]

I. O Krakowie i krakowianach [pdf 140 KB]

II. Zagospodarowanie przestrzenne [pdf 523 KB]

III. Ochrona środowiska i rolnictwo [pdf 693 KB]

IV. Transport i komunikacja [pdf 1260 KB]

V. Gospodarka komunalna [pdf 963 kB]

VI. Gospodarka i turystyka [pdf 956 KB]

VII. Nauka i postęp technologiczny [pdf 352 KB]

VIII. Kultura i dziedzictwo narodowe [pdf 165 KB]

IX. Edukacja [pdf 204 KB]

X. Mieszkalnictwo [pdf 360 KB]

XI. Zdrowie i opieka społeczna [pdf 336 KB]

XII. Bezpieczeństwo publiczne [pdf 8 549 KB]

XIII. Sport, kultura fizyczna i rekreacja [pdf 224 KB]

XIV. Majątek i budżet Miasta [pdf 249 KB]

XV. Zarządzanie samorządowe [pdf 2 550 KB]

XVI. Komunikacja społeczna [pdf 269 KB]

Aneks - Kraków w Polsce i Europie [pdf 59 KB]