Dokument archiwalny

Mpzp obszaru u zbiegu ulic Sierpowej... - Zarządzenia

   1. Zarządzenie Nr 722/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru u zbiegu ulic Sierpowej, Cichociemnych AK, Al. Pokoju, centrum handlowego M1:


    dokument pdf-tekstTreść zarządzenia   

    dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)** wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

strona bipPowrót do strony głównej planu