Dokument archiwalny

Mpzp obszaru u zbiegu ulic Sierpowej... - Procedura

   1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 2 lutego 2007 r.
  2. Termin składania wniosków do planu - do 12 marca 2007 r.
  3. Rozpatrzenie wniosków do planu - Zarządzenie Nr 722/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2007 r.
  4. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzania planu - 16 lutego 2011 r. - na wniosek Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa.
  5. Odstąpienie od sporządzenia planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 16 lutego 2011 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
  6. Odstąpienie od sporządzenia planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 16 marca 2011 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Uchwała Nr X/86/11 Rady Miasta Krakowa w sprawie odstąpienia od sporządzenia planu.


strona bipPowrót do strony głównej planu


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2006-10-27
Data publikacji:
2006-10-27
Data aktualizacji:
2015-07-21