Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Opatkowice - Wschód – Projekt planu

 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - odmienne zasadyProjekty planu i infrastruktury technicznej zostały wykonane przez BIURO PROJEKTÓW URBANISTYKA ARCHITEKTURA INŻYNIERIA Sp. z o.o. w Krakowie (patrz: zasady ponownego wykorzystania)PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA zarządzeniem Nr 1592/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2005 r.

DRUK NR 1067:
- pierwsze czytanie projektu uchwały w dniu 14 września 2005 r.,
- drugie czytanie projektu uchwały w dniu 28 września 2005 r.,
- głosowanie nad uchwaleniem planu w dniu 1 marca 2006 r. - Rada podjęła uchwałę Nr CIII/1040/06 w sprawie uchwalenia planu.dokument pdf-tekstStenogram z sesji LXXXVII - 14 września 2005 r. (całość dokumentu)

dokument pdf-tekstFragment dotyczący pierwszego czytania projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu

dokument pdf-tekstStenogram z sesji LXXXIX - 28 września 2005 r. (całość dokumentu)

dokument pdf-tekstFragment dotyczący drugiego czytania projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu

dokument pdf-tekstStenogram z sesji CIII - 1 marca 2006 r. (całość dokumentu)

dokument pdf-tekstFragment dotyczący czytania końcowego projektu uchwały

dokument pdf-tekstFragment dotyczący głosowania nad uchwaleniem planu
* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

strona bipPowrót do strony głównej planu

strona bipPonowne wykorzystanie informacji publicznej - odmienne zasady