KAZIMIERZA WIELKIEGO – Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa

   1. Zarządzenie Nr 1701/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kazimierza Wielkiego":


    dokument tekstowy pdfTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemodnośnik do strony bip

    dokument tekstowy pdfWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowychpowrót do strony planuPowrót do strony głównej planu