RUSZCZA - PÓŁNOC – Procedura sporządzania planu

   1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 29 maja 2020 r.
  2. Termin składania wniosków do planu - do 31 sierpnia 2020 r.


powrótPowrót do strony głównej planu