INFORMACJA WYDZIAŁU SKARBU MIASTA

Wydział Skarbu Miasta informuje, że bezpośredni kontakt i obsługa klientów zewnętrznych w siedzibie Wydziału następuje od 18 maja 2020 r. w godz. 8.00-15.00 wyłącznie po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie lub e-mailem na adres Pomoc.gs@um.krakow.pl.

 

W przypadku spraw dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dodatkowo rejestracja wizyt może nastąpić elektronicznie przy pomocy Elektronicznej Rejestracji do Kolejki Urzędu Miasta Krakowa.

 

Kontakt w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego  

 

 

Przyjmowanie klientów zewnętrznych odbywa się wyłącznie z zachowaniem środków osobistego bezpieczeństwa, z użyciem maseczek, rękawic ochronnych i własnego długopisu.

 

Wejście do budynku ograniczone jest tylko do ilości osób wcześniej umówionych.

 

Numery telefonów pod które należy dzwonić w celu umówienia wizyty w siedzibie Wydziału Skarbu Miasta zawiera poniższa tabela.

 

1.

GS-01

Referat Zbywania Nieruchomości w Trybie Bezprzetargowym

Miasto Kraków:

12 616 9861

2.

GS-02

Referat Ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania

Podgórze:

12 616 9880; 12 616 9879;

Śródmieście:

12 616 9822;

Krowodrza:

12 616 9876; 12 616 9810;

Nowa Huta:

12 616 9874; 12 616 9877

3.

GS-03

Referat Współwłasności, Zasiedzeń, Rozwiązywania Umów Użytkowania Wieczystego i Roszczeń Osób Prawnych

Miasto Kraków:

12 616 9832;

12 616 9836

4.

GS-04

Referat Zbywania Lokali

Podgórze:

12 616 9852;

Śródmieście:

12 616 9868;

Krowodrza:

12 616 9867;

Nowa Huta:

12 616 9871

5.

GS-05

Referat Przetargów i Zamian

Miasto Kraków:

12 616 9808;

12 616 9809

6.

GS-06

Referat Dzierżaw, Użyczeń i Służebności

Dzierżawa

Podgórze:

12 616 9886 ;

Śródmieście:

12 616 9891;

Krowodrza:

12 616 9888;

Nowa Huta:

12 616 9889;

Służebności gruntowe:

12 616 9887

7.

GS-07

Referat Nabywania Nieruchomości do Zasobu Gminy Miejskiej Kraków

Miasto Kraków:

12 616 9885;

12 616 9935

8.

GS-08

Referat Udostępniania Nieruchomości Pod Infrastrukturę Techniczną

Miasto Kraków:

12 616 9815;

12 616 9982;

12 616 9818

9.

GS-09

Referat Opłat Dot. Nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków

Miasto Kraków:

12 616 9834

Elektroniczna rezerwacja na stronie BIP:

https://umawianiewizyt.um.krakow.pl/

10.

GS-10

Referat Uprawnień Właścicielskich

Miasto Kraków:

12 616 9813

11.

GS-11

Referat Zwrotu Wywłaszczonych Nieruchomości

Nowa Huta:

12 616 9873;

Podgórze:

12 616 9930;

Śródmieście i Krowodrza:

12 616 9872

12.

GS-12

Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa

Miasto Kraków:

12 616 9827;

12 616 9903

13.

GS-14

Referat Wywłaszczeń i Odszkodowań Za Przejęte Nieruchomości

Miasto Kraków:

12 616 98 94;

12 616 98 93

14.

GS-15

Referat Odszkodowań Związanych z Realizacją Inwestycji Drogowych

Miasto Kraków:

12 616 9928;

12 616 9949

15.

GS-16

Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami

Miasto Kraków:

12 616 9904

16.

GS-17

Referat Opłat Dot. Nieruchomości Skarbu Państwa

Miasto Kraków:

12 616 5645

Elektroniczna rezerwacja na stronie BIP:

https://umawianiewizyt.um.krakow.pl/