Trenuj z NAS – zostań mistrzem

 

Stowarzyszenie „Nowohucka Akademia Sportu WANDA Kraków” z siedzibą w Krakowie

ul. Odmogile 1 B, 31-751 Kraków złożył do Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa ofertę na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym pn. „Trenuj z NAS – zostań mistrzem” do rozpatrzenia w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanej w dalszej części ustawą.

 

Na podstawie art. 19a ustawy, zamieszcza się ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Sportu UMK oraz portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl , będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do 27 maja 2020 r do Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa drogą elektroniczną na adres: sp.umk@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

W załączeniu:

    • Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Trenuj z NAS – zostań mistrzem”.

    • Formularz do zgłaszania uwag wraz z uzasadnieniem, do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.