BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

 

 

 

Gmina Miejska Kraków w okresie od kwietnia 2018 r. do marca 2022 r. realizuje projekt pn.: „Sami - dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Od dnia 2.01.2020r. działania w tym zakresie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

 

Projekt „Sami – Dzielni! (…)” jest realizowany przez Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w partnerstwie z Gminą Miasta Tarnowa, Gminą Miejską Kraków, Gminą Wieprz oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” (realizującego pilotaż na terenie Gminy Klucze).

 

Celem projektu jest opracowanie i przetestowanie jednego standardu funkcjonowania mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Projekt skierowany jest do mieszkańców Małopolski, w tym Gminy Miejskiej Kraków, co najmniej do:

• osób z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną,

• osób głuchoniewidomych,

• osób niewidomych z niepełnosprawnością fizyczną,

• osób chorujących psychicznie z niepełnosprawnością fizyczną.

 

W projekcie „Sami-Dzielni!” świadczone są:

• usługi o charakterze społecznym,

• usługi o charakterze opiekuńczo - wspierającym,

• pomoc psychologiczna;

• usługi o charakterze zawodowym.


Usługi w ramach projektu są realizowane w:

mieszkaniu treningowym, utworzonym na terenie Gminy Miejskiej Kraków, przygotowującym osoby w nim przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zapewniającego pomoc w prowadzeniu samodzielnego życia, które znajduje się przy

ul. Ludwisarzy 12.

mieszkaniach własnych osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Czas udziału w projekcie wynosi od 3 tygodni do 6 miesięcy z możliwością jego przedłużenia. Wsparciem programu obejmowani są również opiekunowie faktyczni osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi a oferowane im usługi są dopasowane do ich indywidualnych potrzeb.

 

Zgłoszenia i informacje dotyczące projektu:

Aby zostać uczestnikiem projektu „Sami-Dzielni!”, należy wypełnić formularz rekrutacyjny i dostarczyć dokumenty potwierdzające występowanie niepełnosprawności sprzężonej.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt telefoniczny:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14, pok. 06, tel.: 12 616 – 53 – 30.