WAŻNE INFORMACJE DLA BRANŻY TURYSTYCZNEJ W ZWIĄZKU EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA:


- Autocertyfikacja higieniczna obiektów noclegowych rozpoczęta,
informujemy, iż Polska Organizacja Turystyczna uruchomiła proces autocertyfikacji higienicznej dla obiektów noclegowych w Polsce przed sezonem letnim. Szczegóły z tym związane znajdują się pod linkiem: https://www.pot.gov.pl/pl/bezpieczne-podroze/dla-branzy/autocertyfikacja-higieniczna-obiektow-noclegowych-rozpoczeta#n

- dofinansowania do szkoleń i doradztwa w sektorze turystyki, hotelarstwa i gastronomii, więcej informacji tutaj

 

- Wytyczne dla hoteli i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie
https://www.krakow.pl/aktualnosci/239565,1893,komunikat,wytyczne_dla_hoteli_i_innych_obiektow_swiadczacych_uslugi_hotelarskie.html?_ga=2.19243441.820139022.1588175302-1192918176.1554209256

 


- Zarządzenie nr 910/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.04.2020 r. w sprawie przyjęcia szczególnych rozwiązań pomocowych mających na celu wsparcie mieszkańców i przedsiębiorców funkcjonujących na terenie Miasta Krakowa, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi i społecznymi stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19 w Polsce.
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=124203-
Nowe przepisy w związku z epidemią
https://www.krakow.pl/aktualnosci/239113,1893,komunikat,nowe_przepisy_w_zwiazku_z_epidemia.html?_ga=2.157751098.103806248.1587042505-1192918176.1554209256

- Wytyczne ws. postępowania z odpadami w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2
https://www.krakow.pl/aktualnosci/239020,1893,komunikat,wytyczne_ws__postepowania_z_odpadami_.html?_ga=2.102135169.1038774924.1586429405-1192918176.1554209256

- Pakiety pomocnicze dla przedsiębiorców
https://www.krakow.pl/aktualnosci/238792,32,komunikat,pakiety_pomocnicze_dla_przedsiebiorcow.html?_ga=2.176575909.1038774924.1586429405-1192918176.1554209256

- Zamknięcie hoteli i innych miejsc noclegowych! Informacja z dnia 31.03.2020
https://www.krakow.pl/aktualnosci/238716,1893,komunikat,zamkniecie_hoteli_i_innych_miejsc_noclegowych__.html?_ga=2.159760637.17006987.1585555918-1192918176.1554209256

 

- Rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia

https://www.krakow.pl/aktualnosci/238217,31,komunikat,obiekty_noclegowe_zawieszaja_dzialalnosc.html?_ga=2.220024464.860530560.1584600944-1192918176.1554209256

 

- Program „Pauza” dla krakowskich przedsiębiorców

aktualizacja: https://www.krakow.pl/aktualnosci/238571,32,komunikat,program__pauza__dla_przedsiebiorcow.html?_ga=2.101572673.17006987.1585555918-1192918176.1554209256

https://www.krakow.pl/aktualnosci/238241,31,komunikat,program__pauza__dla_krakowskich_przedsiebiorcow.html?_ga=2.14387902.860530560.1584600944-1192918176.1554209256

 

- Propozycje Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców

https://www.krakow.pl/aktualnosci/238303,1893,komunikat,propozycje_ministerstwa_rozwoju_dla_przedsiebiorcow_.html?_ga=2.8685116.860530560.1584600944-1192918176.1554209256