Karta usługi KM-52 Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

1

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie


Uwagi:

1. konieczność dostarczenia oryginalnych pieczątek diagnostów do kasacji