KAMPUS UP – Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa

   1. Zarządzenie Nr 439/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kampus UP":


    dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

    dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowychpowrótPowrót do strony głównej planu