BIP MJO - Zarząd Cmentarzy Komunalnych

Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Komunikaty i ogłoszenia Zarządu Cmentarzy Komunalnych w BIP MK

Komunikaty i ogłoszenia Zarządu Cmentarzy Komunalnych kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-05-18 INFORMATOR DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIE W STANIE EPIDEMII

(aktualizacja, uwzględniająca zmiany zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 maja w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878).

Metka i dziennik zmian2020-05-18 OTWARCIE OBIEKTÓW KULTU RELIGIJNEGO I SAL POŻEGNAŃ

(Zmiana ograniczeń od dnia 17 maja 2020 r. uwzględniająca wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 maja w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878)

Metka i dziennik zmian2020-05-11 ZMIANA ZASAD OBSŁUGI KLIENTA SKŁADAJĄCEGO DYSPOZYCJE NA WYPADEK ŚMIERCI

ZMIANA ZASAD OBSŁUGI KLIENTA SKŁADAJĄCEGO DYSPOZYCJE NA WYPADEK ŚMIERCI DOTYCZACE GROBU/NISZY URNOWEJ I PRZYJĘCIE TYMCZASOWYCH ROZWIĄZAŃ W TYM ZAKRESIE NA CZAS TRWANIA STANU EPIDEMII

Metka i dziennik zmian2020-05-08 PRACE BUDOWLANO-MONTAŻOWE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ GROBÓW MUROWANYCH W RAMACH UMÓW ZAWARTYCH PRZED DNIEM 16 MARCA 2020 r.

Uprzejmie informujemy, iż w ramach wznowienia możliwości realizacji prac budowlano montażowych na cmentarzach komunalnych w Krakowie

Metka i dziennik zmian2020-04-20 Wstrzymanie wydawania zezwoleń na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich.

Rozporządzeniem z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Metka i dziennik zmian2020-04-20 OGRANICZENIE LICZBY UCZESTNIKÓW POGRZEBU

W związku z trwającym nadal stanem epidemii oraz ustanowieniem i utrzymaniem niektórych ograniczeń, zakazów i nakazów

Metka i dziennik zmian2020-03-26 SKRÓCENIE GODZIN OTWARCIA CMENTARZY KOMUNALNYCH

Skrócenie godzin otwarcia Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

Metka i dziennik zmian2020-03-26 ZMIANA ZASAD DOTYCZĄCA OBSŁUGI KLIENTA ORGANIZUJĄCEGO POGRZEB

Informacja o tymczasowych rozwiązaniach związanych z przyjmowaniem zwłok do pochowania na czas trwania stanu epidemii

Metka i dziennik zmian2020-03-26 Prace budowlano - montażowe

Informacja o pracach budowlano - montażowych

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-03-11 13:24:05
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Publikacja